بدره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بدره


بالاوندی عرفان

بالاوندی عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | محروم-بومي استان ايلام

5سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
شفیعی پویا

شفیعی پویا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
حسین زاده نازنین

حسین زاده نازنین

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
کارگر نگار

کارگر نگار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام جعفرصادق /ع /ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت دره شهر

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
6/3/2023 12:52:47 AM
Menu