آبدانان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر آبدانان

نوروزی امیر حسین

نوروزی امیر حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

9سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
فیروز پریا

فیروز پریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
همتی محمد حسین

همتی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
طهماسبی حدیث

طهماسبی حدیث

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
چارتاره امیر رضا

چارتاره امیر رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | محروم-بومي استان ايلام-محل خدمت هليلان

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
ولی زاده امیر حسین

ولی زاده امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
شیخه اشکان

شیخه اشکان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
میرعلیخانی شکیلا

میرعلیخانی شکیلا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

5سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
هاشمیان علی

هاشمیان علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
هادی زاده سیران

هادی زاده سیران

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کرمی محمد رضا

کرمی محمد رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ابدانان

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
احمدی علی

احمدی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جابری محمد مهدی

جابری محمد مهدی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت آبدانان

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
جمادی محمد امین

جمادی محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت آبدانان

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
جعفری والی روژینا

جعفری والی روژینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
دیناروند پروانه

دیناروند پروانه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
جمشاک لیلا

جمشاک لیلا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت آبدانان

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
طهماسبی زینب

طهماسبی زینب

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
رحمتی علی

رحمتی علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت دره شهر

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
نصراللهی امیر حسین

نصراللهی امیر حسین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت رسول اکرم /ص /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان ايلام - محل خدمت ايلام

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خدادادی علی رضا

خدادادی علی رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
الوندی سینا

الوندی سینا

مددکاري اجتماعي|دانشگاه يزد | محروم-بومي استان ايلام

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ایمانی کوثر

ایمانی کوثر

جامعه شناسي|دانشگاه ايلام | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عبدی کیانوش

عبدی کیانوش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
عباسی امیر رضا

عباسی امیر رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عسکری امیرحسین

عسکری امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
سهرابی رویا

سهرابی رویا

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | محروم-بومي استان ايلام

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نورانی زاده امید

نورانی زاده امید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شیرکول محیا

شیرکول محیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رحیمی مبینا

رحیمی مبینا

باستان شناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
گودرزی معظمی صبا

گودرزی معظمی صبا

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
موسوی سیده معصومه

موسوی سیده معصومه

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
4/1/2023 7:44:10 AM