بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک


دهمیانی فروغ

دهمیانی فروغ

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران خوانسار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
خضری فاطمه

خضری فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
پولادرگ صدیقه

پولادرگ صدیقه

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
پهلوانی هانیه

پهلوانی هانیه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنرشيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
6/6/2023 1:09:23 PM
Menu