بندر کنگ و چارک

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر کنگ و چارک

فرودی فاطمه

فرودی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

8سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
معماری یسنا

معماری یسنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهداي بندر لنگه

8سال کانونی / 170 آزمون

تجربی
فرهودنیا امید

فرهودنیا امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

7سال کانونی / 165 آزمون

تجربی
روشن روان علی

روشن روان علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
دربه آیدین

دربه آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
مردانی بوکانی محمد امین

مردانی بوکانی محمد امین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
بیگلری شایان

بیگلری شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 123 آزمون

تجربی
عبداللهی نگین

عبداللهی نگین

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرمان | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
نیازمند حلیمه

نیازمند حلیمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

6سال کانونی / 120 آزمون

تجربی
دریا صهیب

دریا صهیب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

6سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
گشه مریم

گشه مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

6سال کانونی / 109 آزمون

زبان
بلوکی عسل

بلوکی عسل

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه جهرم | روزانه

6سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
هاشمی سیده فضیله

هاشمی سیده فضیله

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
زرنگاریان محمد مهدی

زرنگاریان محمد مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

8سال کانونی / 99 آزمون

ریاضی
راشدی فرناز

راشدی فرناز

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان خاتم الانبيا جاسک

7سال کانونی / 98 آزمون

تجربی
حسامی هاله

حسامی هاله

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

4سال کانونی / 98 آزمون

انسانی
پولادسنج نگار

پولادسنج نگار

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

4سال کانونی / 95 آزمون

انسانی
محسنی زاده فرزانه

محسنی زاده فرزانه

مهندسي معماري|دانشگاه شيراز | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
نوری نورالدین

نوری نورالدین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرلنگه

7سال کانونی / 89 آزمون

ریاضی
دهمیانی فاطمه

دهمیانی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 86 آزمون

ریاضی
همایونفر عرفان

همایونفر عرفان

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسحاقی فاطمه

اسحاقی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
بحری یاسمن

بحری یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ناجی الهه

ناجی الهه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اسماعیلی فاطمه

اسماعیلی فاطمه

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
زارعی فوزیه

زارعی فوزیه

علوم تربيتي|دانشگاه شيراز | روزانه

5سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
دریابان هانیه

دریابان هانیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
شیخی علی

شیخی علی

مهندسي برق|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

ریاضی
شاکر اسامه

شاکر اسامه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان شهدا بندر لنگه

5سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
حسین زاده فاطمه

حسین زاده فاطمه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

6سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
طالبی فرشته

طالبی فرشته

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت جاسک

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
زارعی هدی

زارعی هدی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

3سال کانونی / 68 آزمون

انسانی
هاشمی زاده سیدصلاح الدین

هاشمی زاده سیدصلاح الدین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
فیروزی ابراهیم

فیروزی ابراهیم

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

2سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ساربانی صدیق

ساربانی صدیق

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
موسوی ماریه السادات

موسوی ماریه السادات

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت جاسک

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
لطافت محمد

لطافت محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دین دوست آمنه

دین دوست آمنه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

3سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
گیلان موحد

گیلان موحد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
دهمیانی محمد

دهمیانی محمد

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت کيش

4سال کانونی / 49 آزمون

زبان
حسینی محمد

حسینی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
فرزان فر لطیفه

فرزان فر لطیفه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
ضمیری آرزو

ضمیری آرزو

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
امامی عبدالمتین

امامی عبدالمتین

مهندسي برق|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
نظری رباطی فاطمه

نظری رباطی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حسنعلی پور فاطمه

حسنعلی پور فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت سيريک

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
آور فاطمه

آور فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
دهمیانی فروغ

دهمیانی فروغ

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران خوانسار | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

هنر
حسنعلی پور احمد

حسنعلی پور احمد

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت جناح

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
پورمند مریم

پورمند مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

3سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عسکری علیا

عسکری علیا

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
دریابان فاطمه

دریابان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
روت خانه سعیده

روت خانه سعیده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
دیال بشرا

دیال بشرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان فارابي شهرستان بستک

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
روان سالار ساناز

روان سالار ساناز

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خضری فاطمه

خضری فاطمه

طراحي صنعتي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
پولادرگ صدیقه

پولادرگ صدیقه

عکاسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

هنر
یوسف زاده عبدالله

یوسف زاده عبدالله

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
هنگ نژاد عبدالله

هنگ نژاد عبدالله

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
زارعی زرین

زارعی زرین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
درا حمزه

درا حمزه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
پرمیان فرید

پرمیان فرید

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
هاشمی سید ماجد

هاشمی سید ماجد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شيب کوه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جویبارپور سیده فاطمه

جویبارپور سیده فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه شيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رحیمی شمیم

رحیمی شمیم

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
زارعی محدثه

زارعی محدثه

زبان شناسي|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسن پور فاطمه

حسن پور فاطمه

طراحي لباس|دانشکده فني وحرفه اي دختران تهران -دکترشريعتي | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

هنر
محمدی مریم

محمدی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت رودخانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قاسمی سمیه

قاسمی سمیه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خشنو سحر

خشنو سحر

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
ناجی نگار

ناجی نگار

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
رحیمی فاطمه

رحیمی فاطمه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
بحری یحیی

بحری یحیی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
احمدی ابراهیم

احمدی ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
فهیم فاطمه

فهیم فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
صمدی امیره

صمدی امیره

مهندسي ايمني وبازرسي فني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ددر محدثه

ددر محدثه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدی محمد

محمدی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صوغانی معراج

صوغانی معراج

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
خواجه فاطمه

خواجه فاطمه

مديريت امورگمرکي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
درواع فاطمه

درواع فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خلیل تاش مریم

خلیل تاش مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت قشم

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پاکروان حسن

پاکروان حسن

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
رحیمی عبدالرحیم

رحیمی عبدالرحیم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس خواجه نصيرالدين طوسي کرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت هرمز

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
زاهدی امید

زاهدی امید

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بشاگرد

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
محمدیان احمد

محمدیان احمد

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بستک

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
زاهدی لعیا

زاهدی لعیا

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی مومن

احمدی مومن

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
بذمه مریم

بذمه مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شيب کوه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حسینی مسعود

حسینی مسعود

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
طاهری عمار

طاهری عمار

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
پهلوانی هانیه

پهلوانی هانیه

مرمت بناهاي تاريخي|دانشگاه هنرشيراز | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
پاسلاری علی

پاسلاری علی

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
شایان حسنا

شایان حسنا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت خمير

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
جمالی مرضیه

جمالی مرضیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان بقيه اله بشاگرد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
طاهری مصطفی

طاهری مصطفی

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
فرشید فر فریما

فرشید فر فریما

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رئیسی شهروئی محمد

رئیسی شهروئی محمد

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
چیره حسین

چیره حسین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دربان هدیه

دربان هدیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

زبان
درخواه سارینا

درخواه سارینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي تهران - محل خدمت دماوند

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
رزم پوش ماهرخ

رزم پوش ماهرخ

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
رامش سوده

رامش سوده

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
خلیفاوی فاطمه

خلیفاوی فاطمه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحداروميه | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:13:27 PM