بندر خمير

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندر خمير

صحراگرد صوفیا

صحراگرد صوفیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
آتش افزون امیرعبدالله

آتش افزون امیرعبدالله

اقتصاد|دانشگاه اراک | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
حاجی زاده مائده

حاجی زاده مائده

علوم سياسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
3/23/2023 10:08:53 PM