بستك

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بستك

محمدی ابراهیم

محمدی ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
شریفی عرفان

شریفی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

5سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
رضایی آلینا

رضایی آلینا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

6سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
مرتضوی آبنوس

مرتضوی آبنوس

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

8سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
آهن جان مریم

آهن جان مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

تجربی
چمن پیرا آیدا

چمن پیرا آیدا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدزاهدان | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
میرسلیمانی محسن

میرسلیمانی محسن

زيست فناوري|دانشگاه کاشان | روزانه

5سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
افشارنیا علی

افشارنیا علی

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
پورعلی طارق

پورعلی طارق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عبداللهی سارا

عبداللهی سارا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بستک

3سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سالخورده سعید

سالخورده سعید

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان فارابي بستک

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحیمی طاها

رحیمی طاها

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
چکاک اسماء

چکاک اسماء

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
جوادی علی

جوادی علی

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
سالخورده ماجده

سالخورده ماجده

زبان وادبيات عربي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
علیزاده فرخنده

علیزاده فرخنده

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان پيامبر اعظم قشم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
گنجی مریم

گنجی مریم

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
طاهری حسام

طاهری حسام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
خطیب زاده محمد

خطیب زاده محمد

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مظفر پور فرحانه

مظفر پور فرحانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بستک

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
صبوحی مصعب

صبوحی مصعب

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت پارسيان

2سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
بکروی زهرا

بکروی زهرا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي تاکستان -تاکستان | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
معروفی نیلوفر

معروفی نیلوفر

طراحي صنعتي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
علیزاد سیده فاطمه

علیزاد سیده فاطمه

حسابداري|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
پشتیبان شیوا

پشتیبان شیوا

مهندسي صنايع|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
پنیره محمد

پنیره محمد

مهندسي شيمي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
حاجی پور سلماء

حاجی پور سلماء

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت جناح

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدنژاد مژده

محمدنژاد مژده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
عظیمی فرد فاطمه

عظیمی فرد فاطمه

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
احمدی کلثوم

احمدی کلثوم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت قشم

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
3/25/2023 7:53:55 PM