حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حاجي آباد


علیدادی هانیه

علیدادی هانیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

7سال کانونی / 132 آزمون

انسانی
مهرانی باینوجی سیدشهاب

مهرانی باینوجی سیدشهاب

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
میرزاده معصومه

میرزاده معصومه

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
عسکری زهرا

عسکری زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد راینی مهلا

قاسمی نژاد راینی مهلا

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
عباسلو نیلوفر

عباسلو نیلوفر

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
شکاری مجید

شکاری مجید

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
بامری سحر

بامری سحر

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کریمی شیدا

کریمی شیدا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
علی محمدی معدنوئی نجمه

علی محمدی معدنوئی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
غلامی فرشته

غلامی فرشته

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه1

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
6/8/2023 10:42:34 PM
Menu