حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حاجي آباد


آدرنگ فرناز

آدرنگ فرناز

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
لشکری سحر

لشکری سحر

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
بهرامی پارسا

بهرامی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
امیری علی

امیری علی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
6/10/2023 8:39:37 PM
Menu