حاجي آباد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر حاجي آباد

علیدادی هانیه

علیدادی هانیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

7سال کانونی / 132 آزمون

انسانی
فرخی فاطمه

فرخی فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

4سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
جعفری هومن

جعفری هومن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
مهرانی باینوجی سیدشهاب

مهرانی باینوجی سیدشهاب

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
برخورداری مریم

برخورداری مریم

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشاهرود | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
میرزاده معصومه

میرزاده معصومه

علوم ورزشي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
حاجی علیزاده شیرین

حاجی علیزاده شیرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عسکری زهرا

عسکری زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
قاسمی نژاد راینی مهلا

قاسمی نژاد راینی مهلا

مشاوره|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
دهقانی فارغانی محسن

دهقانی فارغانی محسن

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي اباد

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
عباسلو نیلوفر

عباسلو نیلوفر

اقتصاد|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
میرشکارپور فاطمه

میرشکارپور فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شکاری مجید

شکاری مجید

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
فرهادی نسب افشار امیرحسین

فرهادی نسب افشار امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت حاجي آباد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
آدرنگ فرناز

آدرنگ فرناز

حسابداري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بامری سحر

بامری سحر

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
فرج پور فاطمه

فرج پور فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
کریمی شیدا

کریمی شیدا

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
لشکری سحر

لشکری سحر

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرلنگه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
میرزاده کوهشاهی فاطمه

میرزاده کوهشاهی فاطمه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
علی محمدی معدنوئی نجمه

علی محمدی معدنوئی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
طهماسب پور آیگین

طهماسب پور آیگین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
فولادی مهدیه

فولادی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
آبسالان علیرضا

آبسالان علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بهرامی پارسا

بهرامی پارسا

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
میرزاده نرجس

میرزاده نرجس

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بقيه اله بشاگرد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
غلامی فرشته

غلامی فرشته

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه1

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
تقی زاده مروارید

تقی زاده مروارید

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
موسی پور حسین

موسی پور حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
امیری علی

امیری علی

علوم ومهندسي اب|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:46:06 PM