قشم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قشم

وطن خواه یاسین

وطن خواه یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 116 آزمون

تجربی
رحیمی هلری مهدی

رحیمی هلری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
پوزیده زمزم

پوزیده زمزم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
مقتدری علی

مقتدری علی

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
دربندی محمد حسین

دربندی محمد حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کاشان | شبانه

4سال کانونی / 53 آزمون

ریاضی
اسلامی یحیی

اسلامی یحیی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
نژادباسعیدو مرتضی

نژادباسعیدو مرتضی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت شهاب

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برزگر سامان

برزگر سامان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
زبیری بنیامین

زبیری بنیامین

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
ترخوانه مریم

ترخوانه مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بشاگرد

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
گورانی نرگس

گورانی نرگس

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
شجاعی حوریه

شجاعی حوریه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
اسلامی چاهویی علی

اسلامی چاهویی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

4سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حاج حسینی معصومه

حاج حسینی معصومه

مديريت بازرگاني|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
جباری مهلا

جباری مهلا

علوم سياسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
مسلمی یاسمن

مسلمی یاسمن

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جهرم | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرحناک علیرضا

فرحناک علیرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جودت گلناز

جودت گلناز

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
رحیمی هلری عبدالله

رحیمی هلری عبدالله

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
سرودی گلستانی اسرا

سرودی گلستانی اسرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرکرمان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت قشم

2سال کانونی / 33 آزمون

زبان
دریایی صلغی خاطره

دریایی صلغی خاطره

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت قشم

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قادری فرناز

قادری فرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
فلاح زاده مهدی

فلاح زاده مهدی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رستخیز صهبا

رستخیز صهبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه شيراز | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

زبان
زمردی گورانی بهناز

زمردی گورانی بهناز

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
اکبری مقدم سارینا

اکبری مقدم سارینا

زبان ايتاليايي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

زبان
گرکانی نیایش

گرکانی نیایش

جامعه شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
دهیار آیدا

دهیار آیدا

حسابداري|موسسه غيرانتفاعي زندشيراز-شيراز | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمودی دهچشمه رضا

محمودی دهچشمه رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
بزرگ زاده سیده هستی

بزرگ زاده سیده هستی

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
اسنوی اشواق

اسنوی اشواق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
خانی علیرضا

خانی علیرضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فرشیدی ملیکا

فرشیدی ملیکا

فلسفه|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
صالحی محمد

صالحی محمد

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت قشم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میارعباس کیائی محمدامین

میارعباس کیائی محمدامین

مهندسي شيمي|مرکزاموزش عالي لار | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
احمدی پارسا

احمدی پارسا

مهندسي مکانيک|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ایمانی عبدالباسط

ایمانی عبدالباسط

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت شهاب

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:27:32 AM