ميناب

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ميناب


سهرابی رضا

سهرابی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
سهرابی حسین

سهرابی حسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- ‌محل خدمت رودان

3سال کانونی / 56 آزمون

ریاضی
آب بها مرضیه

آب بها مرضیه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت قشم

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
عباسی دمشهری مهدی

عباسی دمشهری مهدی

مهندسي عمران|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بستک

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
رئیسی علیرضا

رئیسی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت بندرعباس ناحيه 2

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت ميناب

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
ایزدپناه زینب

ایزدپناه زینب

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت جاسک

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
زنگویی امیرحسین

زنگویی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حبیبی رقیه

حبیبی رقیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
اسدی حدیث

اسدی حدیث

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ياسوج | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
احمدی کاظم

احمدی کاظم

مهندسي برق|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
داوری محمدرضا

داوری محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
5/28/2023 6:24:26 AM