كيش

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كيش

شعبانیان حقی علی

شعبانیان حقی علی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
سعیدی پارسا ساناز

سعیدی پارسا ساناز

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
فکور سارا

فکور سارا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
6/10/2023 9:42:08 PM
Menu