بندرعباس

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بندرعباس

هوشمند سید عرفان

هوشمند سید عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

6سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
خدادادی صدف

خدادادی صدف

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

6سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
طاهری فرد زهرا

طاهری فرد زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
چراغی فاطمه

چراغی فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

4سال کانونی / 93 آزمون

ریاضی
محمودی میلاد

محمودی میلاد

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

7سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
پالیک سینا

پالیک سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
انصاری زاده مینا

انصاری زاده مینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
وظیفه شناس مهدی

وظیفه شناس مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
شهابی نژاد عرفان

شهابی نژاد عرفان

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | شبانه

3سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
رئیسی علیرضا

رئیسی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
ملارستمی محمدجواد

ملارستمی محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صابری  زینب

صابری زینب

مددکاري اجتماعي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
جمعه پور رضوان امیرحسین

جمعه پور رضوان امیرحسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- ‌محل خدمت فين

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
بارانی  فاطمه

بارانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 2

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
جعفری سردره محمدرضا

جعفری سردره محمدرضا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

4سال کانونی / 65 آزمون

ریاضی
ترکی  مهشید

ترکی مهشید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه2

2سال کانونی / 61 آزمون

انسانی
امیری فرد محمد متین

امیری فرد محمد متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
عبادی  سپهر

عبادی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

ریاضی
سالاری پور پریسا

سالاری پور پریسا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
معدنی فریماه

معدنی فریماه

طراحي صنعتي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

هنر
محمدی مزرعه کوثر

محمدی مزرعه کوثر

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حاتمی فاطمه

حاتمی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
سالاری فرهاد

سالاری فرهاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زحمتکش ریحانه

زحمتکش ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
باقرنیا امیرحسین

باقرنیا امیرحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
مفیدی نیا زهرا

مفیدی نیا زهرا

روانشناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
سیدزاده سیده آتنا

سیدزاده سیده آتنا

مهندسي شيمي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
باقری زاده امیرحسین

باقری زاده امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
علیزاده شاهرودی زهرا

علیزاده شاهرودی زهرا

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خیاطی فاطمه

خیاطی فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت ميناب

1سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
بهارستان یاسین

بهارستان یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رحیمی آزیتا

رحیمی آزیتا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه نيشابور | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
سلطانی ارشیا

سلطانی ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
بای ترانه

بای ترانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
محمدی ویدا

محمدی ویدا

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- محل خدمت حاجي آباد

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
شفیعی نامقی هدیه

شفیعی نامقی هدیه

مهندسي برق|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
منوچهری تمینه

منوچهری تمینه

جامعه شناسي|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
کمال محمد

کمال محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
لوری آبکنار کیمیا

لوری آبکنار کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
روشنگر غزل

روشنگر غزل

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
خضری مهشید

خضری مهشید

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
کشاورز مشکین فام دانیال

کشاورز مشکین فام دانیال

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دهقانی علیرضا

دهقانی علیرضا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | محروم-بومي هرمزگان-محل خدمت بيمارستان امام علي رودان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کاظمی شهرویی سیده لیا

کاظمی شهرویی سیده لیا

هنراسلامي|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

هنر
عالمیان طوسی برنا

عالمیان طوسی برنا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
عبداللهی نژاد نازیلا

عبداللهی نژاد نازیلا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
امینی زاده عسل

امینی زاده عسل

رياضيات وکاربردها|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
سالارحسینی مریم

سالارحسینی مریم

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان - محل خدمت بندرعباس ناحيه 1

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
محمودی کندر مریم

محمودی کندر مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حاج علیزاده علی

حاج علیزاده علی

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان- ‌محل خدمت قشم

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
ساربانی فریما

ساربانی فریما

ارتباطتصويري|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
منصوری درسا

منصوری درسا

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
ایرانشاهی رضا

ایرانشاهی رضا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
یاراحمدی فاطمه

یاراحمدی فاطمه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
تیماس فاطمه

تیماس فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
رازبان یاسمن

رازبان یاسمن

مهندسي شيمي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
ناظری فاطمه

ناظری فاطمه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عباس زاده مبین

عباس زاده مبین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
جعفری زاده منصوره

جعفری زاده منصوره

جغرافيا|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي هرمزگان-محل خدمت بندرعباس ناحيه1

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
محمدپور افشار حسین

محمدپور افشار حسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
ملکشاهی مریم

ملکشاهی مریم

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صالحی فرد حنانه

صالحی فرد حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
فلاح مه تا

فلاح مه تا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
زینل زاده مائده

زینل زاده مائده

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي سيرجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حدادپور محمدطارق

حدادپور محمدطارق

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:24:48 AM