برازجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر برازجان

مهدوی مرتضوی سید مرتضی

مهدوی مرتضوی سید مرتضی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

7سال کانونی / 120 آزمون

ریاضی
صالحی سمیرا

صالحی سمیرا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

7سال کانونی / 117 آزمون

تجربی
کیامرثی فرد علی

کیامرثی فرد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

4سال کانونی / 114 آزمون

تجربی
حاجی زاده گان آریا

حاجی زاده گان آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
بحرینی وحید

بحرینی وحید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دشتستان-دهرودوطلحه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
فرخی مهدی

فرخی مهدی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
رزم پا خشایار

رزم پا خشایار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
مقدم علیرضا

مقدم علیرضا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

6سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
علی پور محمدامین

علی پور محمدامین

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
قلی زاده امیر مهدی

قلی زاده امیر مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
صادقی ساروکلائی پارسا

صادقی ساروکلائی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
زائری حسین

زائری حسین

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
محمد کرمی سینا

محمد کرمی سینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
برازجانی مهرداد

برازجانی مهرداد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بحرینی فاطمه

بحرینی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت کنگان

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
یزدانی فاطمه

یزدانی فاطمه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدنجف اباد | دانشگاه ازاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
نیک مهر امیرعباس

نیک مهر امیرعباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت کنگان-سيراف

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
کشاورز بارگاهی عرفان

کشاورز بارگاهی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
امیری نژاد مریم

امیری نژاد مریم

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
سالاری امیرحسین

سالاری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دشتي-شنبه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زنده باد کیانا

زنده باد کیانا

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
نوروزی هدیه

نوروزی هدیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
عباس زاده امیرحسین

عباس زاده امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نوشادی محدثه

نوشادی محدثه

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عباس زاده عباس

عباس زاده عباس

مهندسي برق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
حیدری آیدین

حیدری آیدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
جعفری زهرا

جعفری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دشتستان-ابپخش

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
علوی برازجانی سید حسین

علوی برازجانی سید حسین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نعمتی بناری علی

نعمتی بناری علی

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ناصحی ابوالفضل

ناصحی ابوالفضل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صالحی زهرا

صالحی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

2سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
موسوی حقیقی سید رضا

موسوی حقیقی سید رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
پاراد شیدا

پاراد شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت عسلويه-اخند

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
شمسی پور محمدرضا

شمسی پور محمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
امیری مینا

امیری مینا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کمالی مقدم آرمان

کمالی مقدم آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
حیدر صفت حدیث

حیدر صفت حدیث

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رفیع نظر محمد حسن

رفیع نظر محمد حسن

داروسازي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال دوم

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
فروزان کمالی پویا

فروزان کمالی پویا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتي

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
شهریاری مریم

شهریاری مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رضائی مسعود

رضائی مسعود

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
قنبری اریا

قنبری اریا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
شولی حجت

شولی حجت

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
بهزادی محدثه

بهزادی محدثه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت کاکي

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
صفری مطلق حمیدرضا

صفری مطلق حمیدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت تنگستان

1سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
کرمی نژاد حسن

کرمی نژاد حسن

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت شبانکاره

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
جباری زهرا

جباری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
چراغ پور علیرضا

چراغ پور علیرضا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
مرتضائی سید جاوید

مرتضائی سید جاوید

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
راهنما سامان

راهنما سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
نگهبان مریم

نگهبان مریم

اقتصاد|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صابرنظراقا محمد

صابرنظراقا محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملک زاده ریحانه

ملک زاده ریحانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
بارگاهی مریم

بارگاهی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت آبپخش

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
پرویزی حسین

پرویزی حسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
کهزادی مریم

کهزادی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسین پور فاطمه

حسین پور فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت تنگستان

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
محبی پریسا

محبی پریسا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کوثری نژاد شیدا

کوثری نژاد شیدا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
زمردی منفرد کامران

زمردی منفرد کامران

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
بحرانی زهره

بحرانی زهره

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
پاپری مقدم فرد امیرحسین

پاپری مقدم فرد امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شنبدی اشکان

شنبدی اشکان

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
آفریدون نرجس

آفریدون نرجس

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
انصاری مرضیه

انصاری مرضیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
بنافیان رضا

بنافیان رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
موسوی سید فرهاد

موسوی سید فرهاد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
بهروزی محمد امین

بهروزی محمد امین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدی رضا

محمدی رضا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
قاسمی علی

قاسمی علی

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
بحرینی مهسا

بحرینی مهسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
رستگاران پور مریم

رستگاران پور مریم

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
قاسمی سارا

قاسمی سارا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
حیدری علیرضا

حیدری علیرضا

مديريت مالي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زارع ندا

زارع ندا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
خمیسی شهربانو

خمیسی شهربانو

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت تنگستان

2سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ادریسی حنانه

ادریسی حنانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
مهدی سیده محدثه

مهدی سیده محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
خسروی نیما

خسروی نیما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بحرینی محمد مهدی

بحرینی محمد مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انگالی دهنوی امیرحسین

انگالی دهنوی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجیانی معراج

حاجیانی معراج

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
دورباش فاطمه

دورباش فاطمه

حقوق|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حاتم پور علی

حاتم پور علی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
حیدری دنیا

حیدری دنیا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
کوهکن فاطمه

کوهکن فاطمه

مهندسي شهرسازي|دانشگاه سلمان فارسي -کازرون | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
شاهروبندی سید امیر محمد

شاهروبندی سید امیر محمد

شيمي کاربردي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
خیاطی فرد عاطفه

خیاطی فرد عاطفه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
علیزاده الهام

علیزاده الهام

علوم ورزشي|دانشگاه اصفهان | روزانه-پذيرش زن

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کشتکار فاطمه

کشتکار فاطمه

مهندسي پزشکي|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
اخلاقی بهرام آبادی رضا

اخلاقی بهرام آبادی رضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
فارسی برازجانی علی

فارسی برازجانی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رضوانی نژاد امیر رضا

رضوانی نژاد امیر رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقری زهرا

باقری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
گنجی آرین

گنجی آرین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
بازیاری مرضیه

بازیاری مرضیه

مهندسي شيمي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میرشکاری زهرا

میرشکاری زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

2سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
رضائی کیانا

رضائی کیانا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
جعفری سیدمحمدرضا

جعفری سیدمحمدرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
رستگار زینب

رستگار زینب

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
بیاره ماریا

بیاره ماریا

اقتصاد|دانشگاه ياسوج | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
راه پیما امیرعباس

راه پیما امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
محمد نژاد پریسا

محمد نژاد پریسا

شيمي محض|دانشگاه هرمزگان -بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
علیزاده زهرا

علیزاده زهرا

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
خدنگ معصومه

خدنگ معصومه

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
خدادادی مینا

خدادادی مینا

حسابداري|مجتمع اموزش عالي سراوان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مال احمدی امیر

مال احمدی امیر

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
بازیار محمدعلی

بازیار محمدعلی

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
ریاحی مطلق منا

ریاحی مطلق منا

مهندسي معماري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
عباسی نگین

عباسی نگین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مهدوی فائزه

مهدوی فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
نادم شبانکاره فاطمه

نادم شبانکاره فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
خادمی بحرینی حسین

خادمی بحرینی حسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي بوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر- محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
4/1/2023 8:43:28 AM