بوشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بوشهر

گزدرازی زهرا

گزدرازی زهرا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت تنگستان

7سال کانونی / 128 آزمون

انسانی
پاکار فاطمه

پاکار فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

10سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
عارف سامان

عارف سامان

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

7سال کانونی / 116 آزمون

ریاضی
میرزایی فینی اهورا

میرزایی فینی اهورا

مهندسي عمران|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

ریاضی
صداقت فاطمه

صداقت فاطمه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 101 آزمون

انسانی
هنربین امیرعباس

هنربین امیرعباس

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حاجیانی پناه ساناز

حاجیانی پناه ساناز

روانشناسي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

7سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
عالی زاده هلیا

عالی زاده هلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
داوریان فاطمه

داوریان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دير-بردخون

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
آرمین محمدصالح

آرمین محمدصالح

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
امینی علیرضا

امینی علیرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر-محل خدمت بوشهر

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
واعظی سعید

واعظی سعید

مديريت بازرگاني|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
خواجه احمدی علی

خواجه احمدی علی

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
یزدان پناه علی رضا

یزدان پناه علی رضا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
عباسی بیلندی سروش

عباسی بیلندی سروش

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حمیداوی محمد

حمیداوی محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
زنده بودی سینا

زنده بودی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کاردان رقیه

کاردان رقیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
جعفری سیده فاطمه زهرا

جعفری سیده فاطمه زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت گناوه

3سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
زنده بودی مهدیه

زنده بودی مهدیه

اقتصاد|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
مدبری کیش نرگس

مدبری کیش نرگس

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر-محل خدمت دشتستان(برازجان)

3سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
پولادی ایمان

پولادی ایمان

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت بوشهر

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
زنگنه محمدمهدی

زنگنه محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
فدایی دولت بهرام

فدایی دولت بهرام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
تنگستانی کیمیا

تنگستانی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
موصلی مهدی

موصلی مهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
مظفری مهدی

مظفری مهدی

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
فرد علی رضا

فرد علی رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حسن ابراهیمی ناهید

حسن ابراهیمی ناهید

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /بندرعباس | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر- محل خدمت بوشهر

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
لهسائی علی

لهسائی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | محروم-بومي استان بوشهر-محل خدمت دير-بردخون

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
گرشاسبی محمدمهدی

گرشاسبی محمدمهدی

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
زنده بودی سعید

زنده بودی سعید

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقانی نیلوفر

دهقانی نیلوفر

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارعی تبار سعید

زارعی تبار سعید

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت دشتستان

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
باغ ملایی امیرمحمد

باغ ملایی امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | محروم-بومي استان بوشهر

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمی سیدامیرحسین

هاشمی سیدامیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
محمودی علیرضا

محمودی علیرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
شورکی آرش

شورکی آرش

مهندسي دريا|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
شمسی شیدا

شمسی شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
گرگوری مطلق محمدرضا

گرگوری مطلق محمدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
مهرزاد نرگس

مهرزاد نرگس

طراحي وچاپ پارچه|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بوشهر | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 16 آزمون

هنر
دهقانی لیدا

دهقانی لیدا

حسابداري|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
حاجیانی محمدمهدی

حاجیانی محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
طالبیان زاده امیرعلی

طالبیان زاده امیرعلی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مقصودی عرفان

مقصودی عرفان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | شهريه پرداز

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی مهدی

ابراهیمی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
جعفری محمد

جعفری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
رشید زاده فاطمه

رشید زاده فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي استان بوشهر - محل خدمت خارک

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دعایی علیه

دعایی علیه

ارتباطتصويري|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
بهرام پور غزال

بهرام پور غزال

معماري داخلي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
باقرنیای جهرمی سینا

باقرنیای جهرمی سینا

مهندسي برق|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
هاشمی سیدرضا

هاشمی سیدرضا

مديريت صنعتي|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
ملکی علیرضا

ملکی علیرضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران بوشهر | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
صمدی محمدحسین

صمدی محمدحسین

مهندسي دريا-دريانوردي|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
3/25/2023 9:02:37 PM