ايرانشهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر ايرانشهر

خالقی ایرندگان عمار

خالقی ایرندگان عمار

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
بخشی اشکان

بخشی اشکان

مهندسي عمران|دانشگاه يزد | روزانه

8سال کانونی / 76 آزمون

ریاضی
بامری سینا

بامری سینا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران شهرستان ايرانشهر

6سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عبدالهی مصطفی

عبدالهی مصطفی

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت دلگان

3سال کانونی / 62 آزمون

زبان
قربانی دادکان ابراهیم

قربانی دادکان ابراهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سنجرزئی مصباح

سنجرزئی مصباح

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
بلوچی مهر اصغر

بلوچی مهر اصغر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
شهیکی فائزه

شهیکی فائزه

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بمپور

4سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
پرو فاطمه

پرو فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت مهرستان

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اربابی محمد عرفان

اربابی محمد عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان و بلوچستان - محل تحصيل فنوج

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عبدالهی محمدرضا

عبدالهی محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بمپور

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
بخشی نژاد حمیده

بخشی نژاد حمیده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
سپاهی عایشه

سپاهی عایشه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
نوابی مقدم فائزه

نوابی مقدم فائزه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان خاتم الانبيا ايرانشهر

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
اسکانی اشکان

اسکانی اشکان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سرباز

4سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
دشتی محمد عمر

دشتی محمد عمر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بامری مرضیه

بامری مرضیه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت دلگان

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کرد فرزاد

کرد فرزاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ميرجاوه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
رودینی سینا

رودینی سینا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت سرباز

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
مارندگانی علیرضا

مارندگانی علیرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه ولايت -ايرانشهر | روزانه

4سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
تقوی زهرا

تقوی زهرا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت رسول اباد

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
ریگی مهرناز

ریگی مهرناز

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بمپور

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
عبدالهی حلیمه

عبدالهی حلیمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان -محل خدمت دلگان

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
دامنی نسرین

دامنی نسرین

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
آتشیان مبین

آتشیان مبین

مهندسي برق|دانشگاه يزد | روزانه-

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
قربانی دادکان عایشه

قربانی دادکان عایشه

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
ایوبی مبینا

ایوبی مبینا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بمپور

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
رسولی زاده محمد

رسولی زاده محمد

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهروتوابع

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
رمروردی جوان علی

رمروردی جوان علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سيستان وبلوچستان -زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
شاهوزهی زید

شاهوزهی زید

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
قلندرزهی محمدرضا

قلندرزهی محمدرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران شهرستان ايرانشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
دادی پور مهلا

دادی پور مهلا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
اربابی فاطمه زهرا

اربابی فاطمه زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس رسالت زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت بزمان

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بامری امیرحسین

بامری امیرحسین

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
اربابی عرفان

اربابی عرفان

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران شهرستان ايرانشهر

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
شفیعی فاطمه

شفیعی فاطمه

مامايي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت بيمارستان ايران

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عبدالهی محمد بنیامین

عبدالهی محمد بنیامین

علوم ازمايشگاهي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت ايرانشهر

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
سیاه خانی مهین

سیاه خانی مهین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام سجاد/ع /بيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
جهانی میلاد

جهانی میلاد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمطهري زاهدان | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان - محل خدمت ايرانشهر

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
دامنی زهرا

دامنی زهرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | محروم-بومي سيستان و بلوچستان - محل خدمت مهرستان

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
رسولی زاده سعید

رسولی زاده سعید

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت چابهار

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
داهی زهی محمد

داهی زهی محمد

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | محروم-بومي سيستان وبلوچستان-محل خدمت کهيري

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:21:19 PM