خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرمدره


محبوبی فاطمه

محبوبی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
ملکی ویری ابوالفضل

ملکی ویری ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت ماه نشان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/2/2023 10:38:24 PM
Menu