خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرمدره


عطایی شادی

عطایی شادی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بیگلر مهدی

بیگلر مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نادی مریم

نادی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفری شایان

جعفری شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کلانتری فر ثنا

کلانتری فر ثنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی حنانه

محمدی حنانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
شعبانی رقیه

شعبانی رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
مقدم محمدرضا

مقدم محمدرضا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توکلی ثنا

توکلی ثنا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت خرمدره

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی مریم

صادقی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوری معصومه

نوری معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سلطانی آیدا

سلطانی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قاسمی فائزه

قاسمی فائزه

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان عاطفه

دهقان عاطفه

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلخالی محمدجواد

خلخالی محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
6/10/2023 10:17:41 PM
Menu