خرمدره

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خرمدره

عطایی شادی

عطایی شادی

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سهروردي -قزوين | غيرانتفاعي

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
بیگلر مهدی

بیگلر مهدی

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
نادی مریم

نادی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
جعفری شایان

جعفری شایان

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
معدنی پور پریسا

معدنی پور پریسا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت سجاسرود

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کلانتری فر ثنا

کلانتری فر ثنا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محمدی حنانه

محمدی حنانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
محبوبی فاطمه

محبوبی فاطمه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
شعبانی رقیه

شعبانی رقیه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
احمدی علی

احمدی علی

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
کاظمی امیرحسین

کاظمی امیرحسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت سجاسرود

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
مقدم محمدرضا

مقدم محمدرضا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
توکلی ثنا

توکلی ثنا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت خرمدره

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
صادقی مریم

صادقی مریم

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
نوری معصومه

نوری معصومه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
مرادی مهدی

مرادی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
حسنی محمدمهدی

حسنی محمدمهدی

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدابنده لو فاطمه

خدابنده لو فاطمه

مهندسي معماري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
سلطانی آیدا

سلطانی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
ملکی ویری ابوالفضل

ملکی ویری ابوالفضل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت ماه نشان

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
قاسمی فائزه

قاسمی فائزه

روانشناسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
دهقان عاطفه

دهقان عاطفه

روانشناسي|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خلخالی محمدجواد

خلخالی محمدجواد

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/23/2023 10:02:35 PM