زنجان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر زنجان

بقائی نیا آرمان

بقائی نیا آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

10سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
علومی رومینا

علومی رومینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

11سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
بیات نگین

بیات نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

11سال کانونی / 142 آزمون

تجربی
اشرفی آیدا

اشرفی آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

6سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
محمودی سپهر

محمودی سپهر

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

10سال کانونی / 137 آزمون

تجربی
حسنی محمدرضا

حسنی محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
عالی فر متین

عالی فر متین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
حیدری حنانه

حیدری حنانه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

12سال کانونی / 127 آزمون

تجربی
کاکاوند سمیرا

کاکاوند سمیرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت يامچي

7سال کانونی / 126 آزمون

تجربی
حیدری هانیه

حیدری هانیه

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

12سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
ابدالی محمدحسین

ابدالی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

9سال کانونی / 124 آزمون

تجربی
حافظ ناهید

حافظ ناهید

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
وفادار هوتن

وفادار هوتن

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

6سال کانونی / 119 آزمون

ریاضی
حسنی امیررضا

حسنی امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
محبی فرد علی

محبی فرد علی

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | شبانه

7سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
مالکی راد شاهرخ

مالکی راد شاهرخ

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
مالکی راد شریف

مالکی راد شریف

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
احمدی ثمین

احمدی ثمین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | شبانه

7سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
حسنلو فرناز

حسنلو فرناز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
بهمنی نیکان

بهمنی نیکان

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

7سال کانونی / 100 آزمون

ریاضی
شیری یکتا مینا

شیری یکتا مینا

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
فضلی امیرمحمد

فضلی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
رزاقی مهتاب

رزاقی مهتاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
حسینی میلاد

حسینی میلاد

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | شبانه

6سال کانونی / 98 آزمون

ریاضی
معینی علیرضا

معینی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
بهرامی هستی

بهرامی هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

4سال کانونی / 91 آزمون

تجربی
موسوی اشلقی فاطمه

موسوی اشلقی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
کاکاوند محمدسالار

کاکاوند محمدسالار

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | شبانه

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مجیدی نمین بابک

مجیدی نمین بابک

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

8سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
اسکندرپور مهرشاد

اسکندرپور مهرشاد

مهندسي برق|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

6سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
پیری محمد

پیری محمد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحيه 2

4سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
یوسفیه فائزه

یوسفیه فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

6سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
صفوی سیدعلیرضا

صفوی سیدعلیرضا

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
محمدی مهسا

محمدی مهسا

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحيه 2

4سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
عباسی فاطمه

عباسی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
تقی لو محمدصادق

تقی لو محمدصادق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

5سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
فرخنده صحیح علی

فرخنده صحیح علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 78 آزمون

ریاضی
قزلباش یاسمین

قزلباش یاسمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

5سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
مرادی مرضیه

مرادی مرضیه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 77 آزمون

زبان
نظری لیلا

نظری لیلا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود

4سال کانونی / 77 آزمون

انسانی
نصیری صبا

نصیری صبا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

7سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
صمدی علیرضا

صمدی علیرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجانرود

2سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
محمدی زینب

محمدی زینب

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
اکبری سینا

اکبری سینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
ابراهیمی مهسا

ابراهیمی مهسا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت زنجان ناحيه 2

4سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
عزتیان پارسا

عزتیان پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
ملکی محمدهادی

ملکی محمدهادی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
صالحی امیرحسین

صالحی امیرحسین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

ریاضی
معین مهدیار

معین مهدیار

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
امانلو گیلدا

امانلو گیلدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
حیدری سمانه

حیدری سمانه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت انگوران

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
اسم خانی امیررضا

اسم خانی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
اسدی مهسا

اسدی مهسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
لطفی هانیه

لطفی هانیه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي -بجنورد | روزانه

5سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
حسینی سپهر

حسینی سپهر

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
حکمت سبحان

حکمت سبحان

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سنمار محمدمهدی

سنمار محمدمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
ملکی متین

ملکی متین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
گنج خانلو فاطمه

گنج خانلو فاطمه

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
کریمی امیرعطا

کریمی امیرعطا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نجفلو شکیبا

نجفلو شکیبا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
مهاجری سینا

مهاجری سینا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
احمدی علیرضا

احمدی علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
بحری آراد

بحری آراد

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
مقدم محدثه

مقدم محدثه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
بختیاری فائزه

بختیاری فائزه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
نوری نگین

نوری نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کارگر متین

کارگر متین

شيمي محض|دانشگاه تبريز | شبانه

5سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
حیدری نرگس

حیدری نرگس

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
زارعی هستی

زارعی هستی

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 63 آزمون

زبان
شهریار محمدحسین

شهریار محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

ریاضی
مجیدی هروان مارال

مجیدی هروان مارال

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مسافری سیدمحمدمبین

مسافری سیدمحمدمبین

حسابداري|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
فرندی سیدسپهر

فرندی سیدسپهر

نوازندگي موسيقي جهاني|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 62 آزمون

هنر
ملکی مهرداد

ملکی مهرداد

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
جلیلی اشکان

جلیلی اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رحیمی نیره

رحیمی نیره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
رهروی امیرحسین

رهروی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
رضائی شیوه رسا

رضائی شیوه رسا

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نظری شایان

نظری شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | شهريه پرداز

5سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
عمارلو ز هرا

عمارلو ز هرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بیات محمد

بیات محمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
نوری فائزه

نوری فائزه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
رسولی زهرا

رسولی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مهدیخانی سروجهانی محمدحسین

مهدیخانی سروجهانی محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
رستگار مقدم سبحان

رستگار مقدم سبحان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حاتمی مائده

حاتمی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحيه 1

2سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
محمدی محمدحسین

محمدی محمدحسین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت ايجرود

2سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
اسکندری مونا

اسکندری مونا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
انفراد محمدمعین

انفراد محمدمعین

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
حدادی امین

حدادی امین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
چراغی نگار

چراغی نگار

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
حیدری نگین

حیدری نگین

مديريت بازرگاني|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
داوودی نیما

داوودی نیما

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
بیگلی سوشیانت

بیگلی سوشیانت

حقوق|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
سلیمانی محمد امین

سلیمانی محمد امین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میناخانی سمانه

میناخانی سمانه

علوم وصنايع غذايي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
خلیلی شایان

خلیلی شایان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
احمدی محمد

احمدی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ماهنشان(بيمارستان رازي)

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
بهادری محمدرضا

بهادری محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه زنجان | شبانه

4سال کانونی / 54 آزمون

انسانی
موسوی بابایی سیده مریم

موسوی بابایی سیده مریم

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه2

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
دویرانی فاطمه

دویرانی فاطمه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه1

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
خدرلو حمیدرضا

خدرلو حمیدرضا

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل تحصيل سلماس - محل خدمت زنجانرود

2سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
مقدم سحر

مقدم سحر

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تهران | روزانه

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
کاوندی ثمین

کاوندی ثمین

زيست شناسي جانوري|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
اسم خانی امیرسالار

اسم خانی امیرسالار

شيمي محض|دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
توحیدلو سهیلا

توحیدلو سهیلا

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
قدیمی هستی

قدیمی هستی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
یوسفی محمدمهدی

یوسفی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
رحیمی زنجانی فاطمه

رحیمی زنجانی فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
محمدی یاسمن

محمدی یاسمن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
رحمتی زارع مائده

رحمتی زارع مائده

مهندسي صنايع|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
افشاری امیرحسین

افشاری امیرحسین

باستان شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
باقری راد محدثه

باقری راد محدثه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت افشار

1سال کانونی / 49 آزمون

زبان
حمزه لو نرگس

حمزه لو نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
چگینی فاطمه

چگینی فاطمه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
حبیبیان امیررضا

حبیبیان امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
عطایی سید آریا

عطایی سید آریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
غنوی چاکانی نیما

غنوی چاکانی نیما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

زبان
امامی افسون

امامی افسون

جامعه شناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
طاوسی زهرا

طاوسی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خالقی معصومه

خالقی معصومه

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
حیدرزاده پانیذ

حیدرزاده پانیذ

شيمي محض|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
کاوندی نرگس

کاوندی نرگس

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | دانشگاه ازاد-نيمسال اول

4سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
دستواره حسام

دستواره حسام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت افشار

3سال کانونی / 48 آزمون

زبان
تیموری عرفان

تیموری عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
کلانتری علی

کلانتری علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زارعیان فرشته

زارعیان فرشته

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
اجاقلو رقیه

اجاقلو رقیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
شادمان سحر

شادمان سحر

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحيه 2

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
حیدری محمدجواد

حیدری محمدجواد

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
رضایی سینا

رضایی سینا

روانشناسي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
اوصالی مهیار

اوصالی مهیار

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
عزیز زنجانی محمدرضا

عزیز زنجانی محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
اوصالی ثمین

اوصالی ثمین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
ابراهیمی زهره

ابراهیمی زهره

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
بیات فاطمه

بیات فاطمه

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
احمدی پری گل

احمدی پری گل

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
نجف لو معصومه

نجف لو معصومه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رفیعی محمد حسین

رفیعی محمد حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
پویانسب محمدرضا

پویانسب محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ماهنشان

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نقی پور مصطفی

نقی پور مصطفی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
محمدپور نرگس

محمدپور نرگس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
سلطانیه مریم

سلطانیه مریم

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رضائی بنفشه درق پوریا

رضائی بنفشه درق پوریا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 45 آزمون

زبان
زلفخانی فاطمه

زلفخانی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی سپیده

محمدی سپیده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بیات زهرا

بیات زهرا

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
اوجاقلو محمد

اوجاقلو محمد

مديريت دولتي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
بیات امیرحسین

بیات امیرحسین

مهندسي معماري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
سعادتی رضا

سعادتی رضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قهرمانی تبار فرد لیلا

قهرمانی تبار فرد لیلا

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
یوسفی صالح

یوسفی صالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
انصاری امیرحسین

انصاری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
حسنی زهرا

حسنی زهرا

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
افصحی سپهر

افصحی سپهر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
نصراللهی کامیار

نصراللهی کامیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
شرفی منفرد مهنا

شرفی منفرد مهنا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قنبری سها

قنبری سها

مديريت صنعتي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
کریمی آرزو

کریمی آرزو

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مصطفوی محسن

مصطفوی محسن

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
قارداش خانی مرضیه

قارداش خانی مرضیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
بیگدلی امیرحسین

بیگدلی امیرحسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
آرمیون فاطمه

آرمیون فاطمه

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

زبان
اسدی محمدمهدی

اسدی محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت رازبين

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
نورسینا حسین

نورسینا حسین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
صیادی فاطمه

صیادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ارمغانخانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
کریمی غزل

کریمی غزل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
افتخاری امیرحسین

افتخاری امیرحسین

تکنولوژي پزشکي هسته اي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
ربیعی نرگس

ربیعی نرگس

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بیگلی فاطمه

بیگلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ماهنشان مرکزخدمات جامع سلامت دندي

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
رسولی سیده نازنین

رسولی سیده نازنین

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نجفی محمد

نجفی محمد

زيست فناوري|دانشگاه مراغه | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
خوئینی فاطمه

خوئینی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
مقیمی هدیه

مقیمی هدیه

مهندسي مکانيک|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
اسدی سیدعلی

اسدی سیدعلی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
باقری محمد

باقری محمد

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
گیلک مهرداد

گیلک مهرداد

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
موسوی سیدمحمدهادی

موسوی سیدمحمدهادی

مهندسي هوافضا|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
راغبی آرمین

راغبی آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
محمودی مهشاد

محمودی مهشاد

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
وفامهر ندا

وفامهر ندا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
بیگدلی ستیا

بیگدلی ستیا

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه1

2سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
نباتی محدثه

نباتی محدثه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اماملو محمدرضا

اماملو محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فرجی محمدصدرا

فرجی محمدصدرا

مهندسي اپتيک وليزر|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
کرمی محمدمهدی

کرمی محمدمهدی

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
صالح نیت زهرا

صالح نیت زهرا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
آقایاری سمانه

آقایاری سمانه

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
طغرانگار آنیا

طغرانگار آنیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
عباسی علی

عباسی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حسینی صبا

حسینی صبا

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
سلیمانی مبینا

سلیمانی مبینا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 36 آزمون

زبان
بلباسی آیسان

بلباسی آیسان

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
عمولر علی

عمولر علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حاجی علی اکبری سانای

حاجی علی اکبری سانای

روانشناسي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
علی محمدی ساغر

علی محمدی ساغر

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
مهاجری بهاره

مهاجری بهاره

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
رحمانی پور نگار

رحمانی پور نگار

مشاوره|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
آذرخش کیارش

آذرخش کیارش

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
افراسیابی محدثه

افراسیابی محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت ناحيه 2

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
حسنی معصومه

حسنی معصومه

فيزيک|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
بابایی مبینا

بابایی مبینا

مهندسي عمران|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
فغفوری سپهر

فغفوری سپهر

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | شبانه

3سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سهرابی لیلا

سهرابی لیلا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
توان مهسا

توان مهسا

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

ریاضی
سعادتی حسین

سعادتی حسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
موسوی سیده یاسمن

موسوی سیده یاسمن

جغرافيا|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تقی لو پریسا

تقی لو پریسا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
آرمانی کیان دیانا

آرمانی کیان دیانا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
نوری محمدرضا

نوری محمدرضا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
توکلی فر آرمین

توکلی فر آرمین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
حیدری زهره

حیدری زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه1

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
اکبری مهشاد

اکبری مهشاد

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجانرود

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
قدیمی محمد

قدیمی محمد

مهندسي پليمر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
ملکی فاطمه ثنا

ملکی فاطمه ثنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
گلی نصرت آباد فاطمه

گلی نصرت آباد فاطمه

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بایگان مائده

بایگان مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت انگوران

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
لطفی دهقان پریا

لطفی دهقان پریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
محمودی ها محمدرضا

محمودی ها محمدرضا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
قربانیان امیرحسین

قربانیان امیرحسین

حسابداري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
علمی فرد مائده

علمی فرد مائده

فيزيک مهندسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
مسلم امیرمهدی

مسلم امیرمهدی

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت انگوران

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
دانافر زهرا

دانافر زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
دویرانی آیلین

دویرانی آیلین

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

ریاضی
موسوی سیده مریم

موسوی سیده مریم

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
غنی لو علیرضا

غنی لو علیرضا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
رستمی فاطمه

رستمی فاطمه

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
بیات فائقه

بیات فائقه

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
مرادلو حدیث

مرادلو حدیث

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
یاری یلدا

یاری یلدا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رضایی ملیکا

رضایی ملیکا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ژاله رحیمی محمدرضا

ژاله رحیمی محمدرضا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
علوی مجتبی

علوی مجتبی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه1

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
عباسی زنجانی آرتا

عباسی زنجانی آرتا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قصابی آرمینا

قصابی آرمینا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
قاسمی فاطمه

قاسمی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سیدجهانگیری مائده

سیدجهانگیری مائده

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي سهند-تبريز | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
محمدی فومنی سیدنیما

محمدی فومنی سیدنیما

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
مولائی هادی

مولائی هادی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
فهرستی علی اصغر

فهرستی علی اصغر

حقوق|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
حسنی مهدی

حسنی مهدی

اقتصاد|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
جوادنیا بهار

جوادنیا بهار

چندرسانه اي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
ملکی نژاد علی

ملکی نژاد علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
کردلو مهدی

کردلو مهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه تهران | روزانه-محل تحصيل دانشکده الهيات ومعارف اسلامي

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
جعفری سیده فاطمه

جعفری سیده فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
ورقائی مهدیس

ورقائی مهدیس

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
محمدی مهدی

محمدی مهدی

علوم سياسي|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
معصومی فاطمه

معصومی فاطمه

جغرافيا|دانشگاه زنجان | شبانه

2سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
محمودی محمدرضا

محمودی محمدرضا

حقوق|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
علی اکبری جم زینب

علی اکبری جم زینب

ارتباطتصويري|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

هنر
رضائی مهدی

رضائی مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت زنجان ناحيه1

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
نیک رفتار فرحان

نیک رفتار فرحان

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
الماسی امیرحسین

الماسی امیرحسین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
موسوی سیدمهدی

موسوی سیدمهدی

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
مرادپور ثناء

مرادپور ثناء

زبان وادبيات اسپانيايي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

زبان
کبوتری مسعود

کبوتری مسعود

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
احمدی پریا

احمدی پریا

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بیستونی تنها کیمیا

بیستونی تنها کیمیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کریمی مهنا

کریمی مهنا

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
الهی زهرا

الهی زهرا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان - محل خدمت زنجان ناحيه 2

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
صالحی نیا نرگس

صالحی نیا نرگس

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
بیات الیسا

بیات الیسا

علوم تغذيه|دانشکده علوم پزشکي خلخال | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
مهدیون فاطمه

مهدیون فاطمه

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
جمشیدی ندا

جمشیدی ندا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
خسروی زینب

خسروی زینب

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
یوسفی زهرا

یوسفی زهرا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت زنجان ناحيه 2

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
سلامی زینب

سلامی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت ايجرود

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
کیانی ارشیا

کیانی ارشیا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
موسوی سیده بهاره

موسوی سیده بهاره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
رضایی امیرمحمد

رضایی امیرمحمد

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
اعلائی علی

اعلائی علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
غنیمتی متین

غنیمتی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
حیدری امیرعباس

حیدری امیرعباس

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سلطانی شیما

سلطانی شیما

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
باقری مائده

باقری مائده

علوم تربيتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
کلانتری سحر

کلانتری سحر

گردشگري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
قربانی حمیدرضا

قربانی حمیدرضا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت خدابنده

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
موسوی سیده فاطمه

موسوی سیده فاطمه

مديريت بازرگاني|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
کریمی کوچکی حنانه

کریمی کوچکی حنانه

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
رحمتی مهسا

رحمتی مهسا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان-محل خدمت خرمدره

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمدی میلاد

محمدی میلاد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمدی سمانه

محمدی سمانه

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
محمدیها مهدیه

محمدیها مهدیه

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فهمیده پاشاکی سینا

فهمیده پاشاکی سینا

مهندسي معدن|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
حسینی ترکی هانیه

حسینی ترکی هانیه

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نجاری محمدسینا

نجاری محمدسینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
ذوالفخانی مبینا

ذوالفخانی مبینا

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
نیکومنش سهند

نیکومنش سهند

مهندسي صنايع|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
باقری مریم

باقری مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
قدرتیان الینا

قدرتیان الینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شاه وردی زهرا

شاه وردی زهرا

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
هاشمی امیری سید امیررضا

هاشمی امیری سید امیررضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | محروم-بومي استان زنجان-محل خدمت خدابنده

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
آذرگشسب سوگند

آذرگشسب سوگند

مديريت صنعتي|موسسه غيرانتفاعي ال طه -تهران /ويژه خواهران / | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
ترابی محمدجواد

ترابی محمدجواد

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
قدوسی نیا امیرحسین

قدوسی نیا امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
ژاله رجبی مائده

ژاله رجبی مائده

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حسینی محمدحسین

حسینی محمدحسین

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
انصاری نیما

انصاری نیما

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تهران | شبانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
الماسی سینا

الماسی سینا

رياضيات وکاربردها|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
مجتهدی امیر

مجتهدی امیر

حقوق|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
خان بابائی ندا

خان بابائی ندا

فيزيک|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
قربانی ملیسا

قربانی ملیسا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
آریان فر پوریا

آریان فر پوریا

اقتصاد|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
علیمحمدی محمدحسین

علیمحمدی محمدحسین

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
کریمی ندا

کریمی ندا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
احمدی مهدیس

احمدی مهدیس

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زرگری مهدی

زرگری مهدی

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
عباسی مهسا

عباسی مهسا

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
دبستانی امیرعباس

دبستانی امیرعباس

فيزيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
فهمی محمدامین

فهمی محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پژوهان علیرضا

پژوهان علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
سرابی رقیه

سرابی رقیه

رياضيات وکاربردها|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اسلامی عرفان

اسلامی عرفان

فيزيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
رستمی علی

رستمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
جعفری بیتا

جعفری بیتا

مترجمي زبان انگليسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

زبان
خوشنام محمدصادق

خوشنام محمدصادق

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
علی محمدی ایلیا

علی محمدی ایلیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
بقائی محیا

بقائی محیا

مهندسي پزشکي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احمدی حدیث

احمدی حدیث

نقاشي ايراني|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

هنر
خاتمی رضا

خاتمی رضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
صیدی آیدا

صیدی آیدا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
رامشک شادی

رامشک شادی

مهندسي نقشه برداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
محمدلو سمیه

محمدلو سمیه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

زبان
موسوی علیرضا

موسوی علیرضا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
بهشتی پور مهسا

بهشتی پور مهسا

مهندسي معماري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
رجبی اصل محمدرضا

رجبی اصل محمدرضا

علوم کامپيوتر|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
نظری زهرا

نظری زهرا

شيمي محض|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حیدری مجتبی

حیدری مجتبی

حقوق|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
سلمانی یگانه سپهر

سلمانی یگانه سپهر

فيزيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صحبتلو زینب

صحبتلو زینب

حسابداري|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
کریمی علی

کریمی علی

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
حیدری مهشاد

حیدری مهشاد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
خدیر احمد

خدیر احمد

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي علوم وفناوري سپاهان -اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
ندرلو محمدمهدی

ندرلو محمدمهدی

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت زنجان ناحيه 2

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
سلیمی محمدمعین

سلیمی محمدمعین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت ماه نشان

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
حیدری هدیه

حیدری هدیه

مهندسي معماري|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
رحمانی زهرا

رحمانی زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مقدم میرشکاری یاسمن

مقدم میرشکاری یاسمن

مهندسي برق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
خدایاری نگار

خدایاری نگار

حقوق|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
جزءسلیمانی پویا

جزءسلیمانی پویا

علوم کامپيوتر|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحیمی علی

رحیمی علی

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
رحمانی مهسا

رحمانی مهسا

مديريت صنعتي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رفاهی فاطمه

رفاهی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
رستمی کیارش

رستمی کیارش

شيمي کاربردي|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
حاج خان میرزایی عرفان

حاج خان میرزایی عرفان

علوم ومهندسي اب|دانشگاه زنجان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

ریاضی
موسوی سیدعباس

موسوی سیدعباس

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
امینی سنا

امینی سنا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
حیدری مریم

حیدری مریم

اقتصاد|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
بابائی علیرضا

بابائی علیرضا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
مهدیخانی نگین

مهدیخانی نگین

علوم ورزشي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
فضلی احسان

فضلی احسان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان زنجان- محل خدمت ايجرود

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
صدری امیررضا

صدری امیررضا

مهندسي عمران|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
علی جانی حسام

علی جانی حسام

مهندسي مکانيک|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
مهاجری مهرشاد

مهاجری مهرشاد

مهندسي شيمي|دانشگاه زنجان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
4/1/2023 7:52:03 AM