خلخال

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خلخال

هدایتی درو سید محمد رضا

هدایتی درو سید محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 138 آزمون

تجربی
کوهساری مهدی

کوهساری مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
بهزادی امیر حسین

بهزادی امیر حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
ستاری محمد رضا

ستاری محمد رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
جباری رضا

جباری رضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
طالب پور زهرا

طالب پور زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدراردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل -محل خدمت مغان

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
عظیمی سیدحسین

عظیمی سیدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
یحیوی سیدسجاد

یحیوی سیدسجاد

علوم تربيتي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حامدی صیام امیر حسین

حامدی صیام امیر حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام علي /ع /رشت | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اردبيل - محل خدمت خلخال

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
وفادار نیما

وفادار نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:53:06 PM