گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار


قاسمی ساغر

قاسمی ساغر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

زبان
بایگانی نژاد بیتا

بایگانی نژاد بیتا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
اصانلو نرگس

اصانلو نرگس

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
یداللهی سارا

یداللهی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
صفایی نژاد صبا

صفایی نژاد صبا

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

زبان
6/1/2023 11:35:46 AM
Menu