گرمسار

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر گرمسار

جورابلو مرتضی

جورابلو مرتضی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

8سال کانونی / 183 آزمون

ریاضی
ابراهیم پور علی

ابراهیم پور علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

9سال کانونی / 178 آزمون

تجربی
شاه حسینی علی اکبر

شاه حسینی علی اکبر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

8سال کانونی / 172 آزمون

تجربی
بیابانکی دانیال

بیابانکی دانیال

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

8سال کانونی / 158 آزمون

ریاضی
کنشلو امیر مهدی

کنشلو امیر مهدی

روانشناسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

9سال کانونی / 141 آزمون

تجربی
قاسمی ساغر

قاسمی ساغر

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | روزانه

7سال کانونی / 113 آزمون

زبان
وکیلی ساغر

وکیلی ساغر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

7سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
ابوالی حسین

ابوالی حسین

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

3سال کانونی / 102 آزمون

انسانی
شمسی پور سیدمعین

شمسی پور سیدمعین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
میراخورلی امیرحسین

میراخورلی امیرحسین

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 96 آزمون

انسانی
موسوی کیا میترا سادات

موسوی کیا میترا سادات

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

5سال کانونی / 92 آزمون

انسانی
عربی محمدرضا

عربی محمدرضا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

5سال کانونی / 90 آزمون

انسانی
اشتری مه گل

اشتری مه گل

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

6سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
میراخورلی علی

میراخورلی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
مصطفی پور عرفان

مصطفی پور عرفان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
صفایی رادمرد فاطمه

صفایی رادمرد فاطمه

علوم ومهندسي صنايع غذايي /کشاورزي /|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
ارجنه نگین

ارجنه نگین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
اوجی مبینا

اوجی مبینا

مديريت دولتي|دانشگاه سمنان | روزانه

4سال کانونی / 81 آزمون

انسانی
ارجنه نگار

ارجنه نگار

روانشناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
درخشانی سبا

درخشانی سبا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
کمیزی مبینا

کمیزی مبینا

مديريت دولتي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
عارفیان محمدمهدی

عارفیان محمدمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
فراوان ملیکا

فراوان ملیکا

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

3سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
گله داری بهراد

گله داری بهراد

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
قنبری آیدا

قنبری آیدا

مهندسي مکانيک|دانشگاه دامغان | روزانه

7سال کانونی / 69 آزمون

ریاضی
عباس پورتکلدانی نیایش

عباس پورتکلدانی نیایش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بلوچی حنانه

بلوچی حنانه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
بخت آوری میثم

بخت آوری میثم

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
گلینی فاطمه

گلینی فاطمه

حقوق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
قاسمی مبینا

قاسمی مبینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
مهاجری محمدسینا

مهاجری محمدسینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
بنائی یگانه

بنائی یگانه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قباخلو نگار

قباخلو نگار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
بایگانی نژاد بیتا

بایگانی نژاد بیتا

زبان روسي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

زبان
مداحی ملینا

مداحی ملینا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
جمالی مقدم آرمین

جمالی مقدم آرمین

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

ریاضی
قاسم پور فاطمه

قاسم پور فاطمه

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
کرمی مرضیه

کرمی مرضیه

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
همت مریم

همت مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
اصانلو نرگس

اصانلو نرگس

زبان چيني|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

زبان
رزاقی صبا

رزاقی صبا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه-محل تحصيل پرديس فرزانگان سمنان ويژه خواهران

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
کرکه آبادی عرفان

کرکه آبادی عرفان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 49 آزمون

ریاضی
مقصودی زهرا

مقصودی زهرا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
متین پور هدیه

متین پور هدیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
نوابیان پگاه

نوابیان پگاه

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
یداللهی سارا

یداللهی سارا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
رامه عباس

رامه عباس

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نصیری سارا

نصیری سارا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عرب سلمانی مطهره

عرب سلمانی مطهره

شيمي کاربردي|دانشگاه دامغان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
گرکانی فاطمه

گرکانی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
معینیان مریم

معینیان مریم

حسابداري|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
میرزایی نرگس

میرزایی نرگس

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
فریدی معصومه

فریدی معصومه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
مهری محمدحسین

مهری محمدحسین

مهندسي برق|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت مهديشهر

3سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
تفکری مریم

تفکری مریم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ابولی رضا

ابولی رضا

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
قندالی مریم

قندالی مریم

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
شاه حسینی مهدی

شاه حسینی مهدی

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
کاشانی مهلا

کاشانی مهلا

مديريت صنعتي|دانشگاه مازندران -بابلسر | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
صائمی فاطمه

صائمی فاطمه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
قباخلو امیرعلی

قباخلو امیرعلی

حقوق|دانشگاه ايت اله بروجردي -بروجرد | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
ملکی نسترن

ملکی نسترن

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

هنر
سرابندی فاطمه

سرابندی فاطمه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
جادی کیمیا

جادی کیمیا

طراحي صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

هنر
عربی مهدی

عربی مهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مختاری مبینا

مختاری مبینا

مهندسي عمران|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
بهرامی محمد

بهرامی محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
یوردخانی صبا

یوردخانی صبا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مونسی فاطمه

مونسی فاطمه

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
جورابلو سارا

جورابلو سارا

مهندسي معماري|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مشتاق مبینا

مشتاق مبینا

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

ریاضی
نوش آفرین اشکان

نوش آفرین اشکان

مهندسي برق|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
عرب سرهنگی زهرا

عرب سرهنگی زهرا

علوم قران وحديث|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
عرب سرهنگی علی

عرب سرهنگی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه سمنان | شبانه

3سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
ترزبان رویا

ترزبان رویا

نقاشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
میراخورلو محراب

میراخورلو محراب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
وکیل منش محمدمهدی

وکیل منش محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
شاه حسینی مریم

شاه حسینی مریم

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
قباخلو سجاد

قباخلو سجاد

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
قنبری یلدا

قنبری یلدا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
کرامتی محمدامین

کرامتی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | شهريه پرداز

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
رادمنش محمدامین

رادمنش محمدامین

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
یوردخانی فاطمه زهرا

یوردخانی فاطمه زهرا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
کنشلو علی

کنشلو علی

نقاشي|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 18 آزمون

هنر
کریمی فاطمه

کریمی فاطمه

مديريت صنعتي|دانشگاه سمنان | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
قباخلو محمدحسین

قباخلو محمدحسین

فرش|دانشگاه هنر | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

هنر
شاه حسینی محسن

شاه حسینی محسن

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس دکترشريعتي ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت گرمسار

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
پیوندی مرتضی

پیوندی مرتضی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
پازوکی علی

پازوکی علی

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
میراخورلی ترنج

میراخورلی ترنج

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
قندالی مهلا

قندالی مهلا

طراحي لباس|دانشگاه علم وفرهنگ /غيرانتفاعي /-تهران | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

هنر
شیرخان صالحی علی

شیرخان صالحی علی

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
صداقت محمد مهدی

صداقت محمد مهدی

اقتصاد|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
سابوری شبنم

سابوری شبنم

نقاشي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

هنر
یغمائیان مریم

یغمائیان مریم

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
میراخورلی نگار

میراخورلی نگار

مهندسي معماري|دانشگاه کاشان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
قربانی آتنا

قربانی آتنا

مهندسي عمران|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
قباخلو هستی

قباخلو هستی

ارتباطتصويري|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
رستمی پریا

رستمی پریا

طراحي پارچه|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 7 آزمون

هنر
قناعتی علیرضا

قناعتی علیرضا

فيزيک|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
خدامی مهلا

خدامی مهلا

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
صفایی نژاد صبا

صفایی نژاد صبا

زبان روسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

2سال کانونی / 5 آزمون

زبان
جورابلو زهرا

جورابلو زهرا

مهندسي صنايع|دانشکده فني ومهندسي گرمسار | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

ریاضی
3/23/2023 9:41:07 PM