شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهرود


سلیمانی نژاد ستایش

سلیمانی نژاد ستایش

نقاشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

هنر
امیری کیانا

امیری کیانا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
نقوی سجاد

نقوی سجاد

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
6/11/2023 2:15:22 AM
Menu