شاهرود

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر شاهرود

بهنام الناز

بهنام الناز

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

7سال کانونی / 126 آزمون

ریاضی
محمدخانی عارفه

محمدخانی عارفه

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

5سال کانونی / 120 آزمون

انسانی
یونسیان فاطمه

یونسیان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 92 آزمون

تجربی
آقامحمدی راحله

آقامحمدی راحله

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

4سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
شجاعی زاده فرزانه

شجاعی زاده فرزانه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

5سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
سعیدی سحر

سعیدی سحر

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان- محل خدمت دامغان

4سال کانونی / 83 آزمون

ریاضی
ناصری عرفان

ناصری عرفان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
شیخ علی

شیخ علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سبزوار | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
علی پور محدثه

علی پور محدثه

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت سمنان

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
خورسی آرزو

خورسی آرزو

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت آرادان

3سال کانونی / 70 آزمون

انسانی
امامیان ابوالفضل

امامیان ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
محمدخانی فاطمه

محمدخانی فاطمه

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /ساري | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 66 آزمون

انسانی
قاسمی یاسمن

قاسمی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
شیرین زاده نرگس

شیرین زاده نرگس

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
علی محمدی لیلا

علی محمدی لیلا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

زبان
اسماعیلی مهدیه

اسماعیلی مهدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
صدیقی نیا امیرعلی

صدیقی نیا امیرعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
جعفری نازنین

جعفری نازنین

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
شعبانی ناهید

شعبانی ناهید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
زمانی فاطمه

زمانی فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه سمنان | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
هاشمی عرب علی

هاشمی عرب علی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
خراسانی ارکیده

خراسانی ارکیده

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کریمی راحیل

کریمی راحیل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
آجدانی مبارکه

آجدانی مبارکه

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مقدم محدثه

مقدم محدثه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
فاتحی عرفان

فاتحی عرفان

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
متحدی مریم

متحدی مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حضرت معصومه /س /قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
قدس الهی ملیکا

قدس الهی ملیکا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
افسری قره تکان مرتضی

افسری قره تکان مرتضی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اکبری یاسین

اکبری یاسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
عربعامری فائزه

عربعامری فائزه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه تخصصي فناوري‌هاي نوين امل | شبانه

2سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
شریعتی مهسا

شریعتی مهسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
ابراهیمی فهیمه

ابراهیمی فهیمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
عزیزی امیرحسین

عزیزی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | شهريه پرداز

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
احسانی خواه ریحانه

احسانی خواه ریحانه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شریفی کوثر

شریفی کوثر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | شهريه پرداز

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
معرف فاطمه

معرف فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
کریمی فاطمه سادات

کریمی فاطمه سادات

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
امینیان ملیکا

امینیان ملیکا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
ربیعی دانیال

ربیعی دانیال

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شعبانی فاطمه

شعبانی فاطمه

علوم سياسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
رضوانی ستاره

رضوانی ستاره

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
احمدی امیرمحمد

احمدی امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرزائی محمدرضا

میرزائی محمدرضا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
براتی اول مریم

براتی اول مریم

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
ظریفیان عبدی محمد مهدی

ظریفیان عبدی محمد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه گنبد | شبانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
علی عرب مریم

علی عرب مریم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
حسامی عذرا

حسامی عذرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سراجی سروش

سراجی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
سهرابی سینا

سهرابی سینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
جابر امیرعلی

جابر امیرعلی

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
محمدی مائده

محمدی مائده

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خلیلی امیررضا

خلیلی امیررضا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
پورتیموری امیرمهدی

پورتیموری امیرمهدی

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
فخارزاده فرناز

فخارزاده فرناز

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
سلیمانی نژاد ستایش

سلیمانی نژاد ستایش

نقاشي|دانشگاه سمنان | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

هنر
حسین پور نگین

حسین پور نگین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي زنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
اشرفی محمدامین

اشرفی محمدامین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
اخوان بیتا

اخوان بیتا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عرب انصاری زهرا

عرب انصاری زهرا

زيست شناسي جانوري|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
رضائی فاطمه

رضائی فاطمه

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
عجم مجنی عادله

عجم مجنی عادله

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
قاسمی محمد

قاسمی محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مظفری مریم

مظفری مریم

جامعه شناسي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
صالحی مه نگار

صالحی مه نگار

حسابداري|دانشگاه بين المللي امام خميني /ره /-قزوين | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
وفادوست فاطمه

وفادوست فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
خوش قلب فاطمه

خوش قلب فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
ابراهیمی امیررضا

ابراهیمی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
شرافتیان ریحانه

شرافتیان ریحانه

حقوق|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
رعیتی زهرا

رعیتی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
اسلامی امیر

اسلامی امیر

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
قزوینی محمدمهدی

قزوینی محمدمهدی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
اشرفی سیده فاطمه

اشرفی سیده فاطمه

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
مهدوی میقان زینب

مهدوی میقان زینب

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

2سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
ربیعی حانیه

ربیعی حانیه

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
رحیمی علی

رحیمی علی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
آقاجانی امیرمحمد

آقاجانی امیرمحمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بامدادی حسین

بامدادی حسین

اقتصاد|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسیان نگین

عباسیان نگین

مهندسي برق|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
پراونده عرفان

پراونده عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
لطفی محمد

لطفی محمد

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

علوم ورزشي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
سیدرضایی فاطمه سادات

سیدرضایی فاطمه سادات

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
قاسمی بیتا

قاسمی بیتا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
حاجی مهدی علی

حاجی مهدی علی

حقوق|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
طباطبائیان زینب سادات

طباطبائیان زینب سادات

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت ميامي

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
حسام پریا

حسام پریا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
اکبری تیله نوئی امیر

اکبری تیله نوئی امیر

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدچمران تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت دامغان

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
صادقی فاطمه

صادقی فاطمه

مهندسي معدن|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
اعظمی مهدی

اعظمی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شالیان امیررضا

شالیان امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
سیدی سید مجتبی

سیدی سید مجتبی

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رمضانی فاطمه

رمضانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان - محل خدمت شاهرود

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
کریمی کیمیا

کریمی کیمیا

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نساجیان مقدم ستایش

نساجیان مقدم ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه سمنان | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسینی مرتضی

حسینی مرتضی

جغرافيا|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
امیری کیانا

امیری کیانا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سمنان | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
کیوانلو کیمیا

کیوانلو کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
سعیدی پریسا

سعیدی پریسا

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مشیریان زهرا

مشیریان زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ثابتی زاده فاطمه

ثابتی زاده فاطمه

حقوق|دانشگاه دامغان | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
نجفی محمدامین

نجفی محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دباغی پور امید

دباغی پور امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | شهريه پرداز

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سالک یاسمین

سالک یاسمین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
میرممدویه فاطمه

میرممدویه فاطمه

اقتصاد|دانشگاه گلستان -گرگان | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
بارانی مریم

بارانی مریم

روابطعمومي|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خالقی امیرحسین

خالقی امیرحسین

مهندسي عمران|دانشگاه سمنان | شبانه

2سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
کربلایی حسنعلی حسین

کربلایی حسنعلی حسین

اقتصاد|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
نقوی سجاد

نقوی سجاد

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
طباطبائی سید محمد حسن

طباطبائی سید محمد حسن

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله طالقاني قم | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
حسنی حانیه

حسنی حانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
نبوی ریحانه

نبوی ریحانه

مديريت صنعتي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
صانعی عارفه

صانعی عارفه

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
شاه حسینی محمد

شاه حسینی محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دهقانیان محمدمتین

دهقانیان محمدمتین

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
اسدی مائده

اسدی مائده

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
گل محمدی امیر محمد

گل محمدی امیر محمد

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مطلبی سیده نیلوفر

مطلبی سیده نیلوفر

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
فردوسی علی

فردوسی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
جلالی محمدمتین

جلالی محمدمتین

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
زاهدی تبسم

زاهدی تبسم

مهندسي معماري|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
منعم غزل

منعم غزل

حسابداري|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
بداغی سجاد

بداغی سجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ابراهیمی راد علی

ابراهیمی راد علی

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
حلاجی فاطمه

حلاجی فاطمه

جامعه شناسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کلانتری زهرا

کلانتری زهرا

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
طالع زاری علیرضا

طالع زاری علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | شهريه پرداز-نيمسال اول

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
خاک سفیدی فهیمه

خاک سفیدی فهیمه

مديريت صنعتي|دانشگاه گنبد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
عامری فاطمه

عامری فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت بسطام

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
صادقی شهرزاد

صادقی شهرزاد

حسابداري|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

زبان
حسینی سید امیرمهدی

حسینی سید امیرمهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي شاهرود | شبانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ابراهیمی متین

ابراهیمی متین

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شاهرود | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
محمدی مازیار

محمدی مازیار

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
میرفانی ستایش

میرفانی ستایش

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه دامغان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
عرب نجفی ابوالفضل

عرب نجفی ابوالفضل

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي سمنان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان سمنان-محل خدمت شاهرود

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
سعدی محمدجواد

سعدی محمدجواد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شاهرود | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
کلی مریم

کلی مریم

جامعه شناسي|دانشگاه گيلان -رشت | شبانه

2سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
قنبریان زهرا

قنبریان زهرا

علوم سياسي|دانشگاه مازندران -بابلسر | شبانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:04:20 PM