بن

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بن

اکبری یلدا

اکبری یلدا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

5سال کانونی / 108 آزمون

تجربی
آقابابایی زهرا

آقابابایی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

4سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
آذری ابوالفضل

آذری ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

4سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
کریمی هاجر

کریمی هاجر

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 90 آزمون

تجربی
هاشمی محمد حسین

هاشمی محمد حسین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
نادری یاسین

نادری یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت بن

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
احمدی حسین

احمدی حسین

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

3سال کانونی / 72 آزمون

انسانی
آذری شیما

آذری شیما

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
علی بیگی مریم

علی بیگی مریم

فناوري اطلاعات سلامت|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

5سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
حسین میرزایی زهرا

حسین میرزایی زهرا

مشاوره|دانشگاه اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
احمدی نرجس

احمدی نرجس

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
هاشمی اسماعیل

هاشمی اسماعیل

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت لاران

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
علی بیگی صادق

علی بیگی صادق

زبان وادبيات ترکي استانبولي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

زبان
امانی محدثه

امانی محدثه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
احمدی محدثه

احمدی محدثه

علوم ورزشي|دانشگاه زنجان | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

انسانی
بهارلوئی زهرا

بهارلوئی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
براتی زهرا

براتی زهرا

فقه وحقوق اسلامي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
سلیمی حمیدرضا

سلیمی حمیدرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
سلیمی الهام

سلیمی الهام

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
نادری فاطمه

نادری فاطمه

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
غفاری علی

غفاری علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری زهرا

حیدری زهرا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
سلیم دهکردی احمدرضا

سلیم دهکردی احمدرضا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
احمدی رضا

احمدی رضا

زبان وادبيات عربي|دانشگاه ايلام | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
سلیمی یوسف

سلیمی یوسف

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت سامان

1سال کانونی / 5 آزمون

تجربی
3/25/2023 8:24:05 PM