سامان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سامان

اعرابی سامانی دانیال

اعرابی سامانی دانیال

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

6سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
بهرامی سامانی ریحانه

بهرامی سامانی ریحانه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
لطفی سامانی مریم

لطفی سامانی مریم

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
خداوردی سامانی فاطمه

خداوردی سامانی فاطمه

حقوق|دانشگاه کاشان | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
بهرامی سامانی حسام

بهرامی سامانی حسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسعد سامانی محمد

اسعد سامانی محمد

فلسفه|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
عسگری سوادجانی مائده

عسگری سوادجانی مائده

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | شبانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
بهاءلو هوره مریم

بهاءلو هوره مریم

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

3سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
سدهی سامانی زینب

سدهی سامانی زینب

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نوربخش سیده مریم

نوربخش سیده مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فرجی چم زینی زهرا

فرجی چم زینی زهرا

مهندسي صنايع|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
بهارلو سامانی امیرحسین

بهارلو سامانی امیرحسین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
قربانی فاطمه

قربانی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان اصفهان - محل خدمت باغبادران

1سال کانونی / 18 آزمون

انسانی
یزدانی سامانی ابراهیم

یزدانی سامانی ابراهیم

مهندسي پليمر|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
اله بیگی چم چنگلی لیلا

اله بیگی چم چنگلی لیلا

علوم سياسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
مولوی مریم

مولوی مریم

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:39:39 PM