فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فرخ شهر


رضاپوران علی

رضاپوران علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
زاهدی مهدی

زاهدی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شاه قلیان محمدرضا

شاه قلیان محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري- محل خدمت بن

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
ستاری امیر حسین

ستاری امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
همتیان امیرمحمد

همتیان امیرمحمد

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
6/1/2023 8:01:14 PM
Menu