فرخ شهر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فرخ شهر

مقدس پردیس

مقدس پردیس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

8سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
شاقلیان قهفرخی علیرضا

شاقلیان قهفرخی علیرضا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

2سال کانونی / 67 آزمون

انسانی
حسینی سیده ملیکا

حسینی سیده ملیکا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یوسفی ساناز

یوسفی ساناز

اقتصاد|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
قربانیان قهفرخی حدیث

قربانیان قهفرخی حدیث

کاردرماني|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رضاپوران علی

رضاپوران علی

مهندسي مکانيک|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
طهماسبیان ملیکا

طهماسبیان ملیکا

مديريت دولتي|دانشگاه اردکان | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زاهدی مهدی

زاهدی مهدی

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
شاه قلیان محمدرضا

شاه قلیان محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري- محل خدمت بن

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
دهقانی فاطمه

دهقانی فاطمه

زمين شناسي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
عباسی انیس

عباسی انیس

ارتباطتصويري|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

هنر
ستاری امیر حسین

ستاری امیر حسین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
آذریان مرضیه

آذریان مرضیه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حاتمیان سپهر

حاتمیان سپهر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتیان امیرمحمد

همتیان امیرمحمد

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شهرکرد | شبانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
یوسفی فاطمه

یوسفی فاطمه

اقتصاد|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:20:21 AM