فارسان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فارسان

براز عباس

براز عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

5سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
محمدخانی علی

محمدخانی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
اسلامی یاسمن

اسلامی یاسمن

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
سلیمانی الناز

سلیمانی الناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
شهرانی سحر

شهرانی سحر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
معین امیر ارسلان

معین امیر ارسلان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
صادقی علی

صادقی علی

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
یوسفی شیخ رباط بهروز

یوسفی شیخ رباط بهروز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
محمدی محمد امین

محمدی محمد امین

حقوق|دانشگاه اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
عظیمی پیام

عظیمی پیام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
شیروانی زهرا

شیروانی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
عباسپور شقایق

عباسپور شقایق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ظهرابی عبدالله

ظهرابی عبدالله

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
مختاری فاطمه

مختاری فاطمه

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري - محل خدمت کيار

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
یداللهی سعیده

یداللهی سعیده

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
بهرامی فاطمه

بهرامی فاطمه

حقوق|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
فروغی الهام

فروغی الهام

شيمي کاربردي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری محمد

حیدری محمد

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
هیبتی نیلوفر

هیبتی نیلوفر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت خانميرزا

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
فدایی علی

فدایی علی

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت فارسان

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
امیریان سوگند

امیریان سوگند

فلسفه وحکمت اسلامي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
براتی طاها

براتی طاها

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بحرالعلوم شهرکرد | فرهنگيان - آزاد-بومي چهار محال و بختياري - محل خدمت لاران

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
هیبتی محمد

هیبتی محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امیری علیرضا

امیری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
جهانبازی رضا

جهانبازی رضا

مهندسي عمران|دانشگاه شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

ریاضی
محمدی احمدمحمودی سمیه

محمدی احمدمحمودی سمیه

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
امامی مصطفی

امامی مصطفی

مهندسي مکانيک|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
امیدی شیدا

امیدی شیدا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجفی نازنین

نجفی نازنین

فقه وحقوق اسلامي|دانشکده علوم انساني وهنرحضرت معصومه /ع /-ويژه خواهران -قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
حیدری کیمیا

حیدری کیمیا

مطالعات خانواده|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
تیموری مریم

تیموری مریم

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدربوشهر | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال وبختياري-محل خدمت لردگان

2سال کانونی / 12 آزمون

زبان
حبیبی امید

حبیبی امید

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري- محل خدمت خانميرزا

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
کاظمی فرشید

کاظمی فرشید

مهندسي کشتي /موتور/|دانشگاه دريانوردي وعلوم دريايي چابهار | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
ارشادی آرمیتا

ارشادی آرمیتا

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 11 آزمون

ریاضی
عباسی حسین

عباسی حسین

اموزش فيزيک|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنراصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي چهارمحال و بختياري- محل خدمت کوهرنگ

1سال کانونی / 10 آزمون

ریاضی
اسلامی فرد محمدرضا

اسلامی فرد محمدرضا

حقوق|دانشگاه ايلام | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
محمودی رضا

محمودی رضا

علم اطلاعات ودانش شناسي|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
اسماعیلی آیدا

اسماعیلی آیدا

ايران شناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:28:44 PM