فيض آبادتربت حيدريه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر فيض آبادتربت حيدريه

اسماعیل زاده کیومرث

اسماعیل زاده کیومرث

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سعیدی ساناز

سعیدی ساناز

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
گلشاهی اشکان

گلشاهی اشکان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
موسوی سیده ستایش

موسوی سیده ستایش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | شهريه پرداز

3سال کانونی / 61 آزمون

تجربی
بیک زاده شکوه

بیک زاده شکوه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گناباد | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
علیزاده مهناز

علیزاده مهناز

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
خانی رضا

خانی رضا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
محولاتی بوسعد علیرضا

محولاتی بوسعد علیرضا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبابل | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زارعی مریم

زارعی مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خوش نواز علی

خوش نواز علی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
لطیفی دوغ ابادی مائده

لطیفی دوغ ابادی مائده

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت خليل آباد

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
خورسند محمدامین

خورسند محمدامین

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
هدایت محدثه

هدایت محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت کلات

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
فتحی فاطمه

فتحی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
حامی ثمین

حامی ثمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
مرجوعی فاطمه

مرجوعی فاطمه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
یوسف زاده مریم

یوسف زاده مریم

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
مهدیان مقدم زینب

مهدیان مقدم زینب

مهندسي معماري|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
دهقان بوسعدی فاطمه

دهقان بوسعدی فاطمه

روانشناسي|دانشگاه بيرجند | شبانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
شریعتی زاده پوران

شریعتی زاده پوران

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي- محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
پسندیده مهدی

پسندیده مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
ولی زاده فاطمه

ولی زاده فاطمه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران نيشابور | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
خسروی عبدل آبادی امیررضا

خسروی عبدل آبادی امیررضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
مرندیزی حسن آبادی امیررضا

مرندیزی حسن آبادی امیررضا

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت تبادکان

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زینلی حاجی آبادی مریم

زینلی حاجی آبادی مریم

مهندسي شيمي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
افکری مهدیه

افکری مهدیه

حقوق|دانشگاه امام رضا/ع /-مشهد/غيرانتفاعي / | غيرانتفاعي-پذيرش زن

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صفری حسین

صفری حسین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
خوشبخت حسن آبادی محمد

خوشبخت حسن آبادی محمد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت مه ولات

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:54:37 AM