جنگل

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر جنگل

سلیمی فائزه

سلیمی فائزه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي بيرجند | روزانه

6سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
نادی زاده مبینا

نادی زاده مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صالحی مهدیه

صالحی مهدیه

کتابداري واطلاع رساني پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
بهنام آتنا

بهنام آتنا

مهندسي صنايع|دانشگاه صنعتي بيرجند | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
حسین نیا مصطفی

حسین نیا مصطفی

اموزش جغرافيا|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنربيرجند | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت بردسکن

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
میراحمدی مهدی

میراحمدی مهدی

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل خدمت رشتخوار

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
خوش سیمای سنگانی فهیمه

خوش سیمای سنگانی فهیمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه حکيم سبزواري -سبزوار | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
علیزاده محمدجواد

علیزاده محمدجواد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدبهشتي مشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي - محل تحصيل تربت حيدريه - محل خدمت جلگه رخ

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
محمدی امیررضا

محمدی امیررضا

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي سلمان -مشهد | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:47:31 PM