در‌گز

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر در‌گز


حیدری فاطمه

حیدری فاطمه

زبان وادبيات عربي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

انسانی
کارگر عسل

کارگر عسل

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي کاويان -مشهد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
6/5/2023 7:20:03 AM
Menu