كاشمر

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر كاشمر


نبوی کریزی فاطمه سادات

نبوی کریزی فاطمه سادات

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي خراسان رضوي-محل خدمت رشتخوار

4سال کانونی / 95 آزمون

هنر
سیدی تالی سیدامیرحسین

سیدی تالی سیدامیرحسین

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنر | روزانه

3سال کانونی / 35 آزمون

هنر
ابراهیمی زهرا

ابراهیمی زهرا

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران گرگان | روزانه-نيم سال اول

1سال کانونی / 22 آزمون

هنر
عباسی ممرآبادی اسماء

عباسی ممرآبادی اسماء

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران بجنورد-انقلاب اسلامي | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 20 آزمون

هنر
زارعی فاطمه

زارعی فاطمه

موزه|دانشگاه هنراصفهان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

هنر
6/9/2023 2:04:07 AM
Menu