بهمئي

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بهمئي


حبیبی بهروز نگار

حبیبی بهروز نگار

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
صداقت منش آرمان

صداقت منش آرمان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
رحمت داوری حسین

رحمت داوری حسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي فسا | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
بشارتی خواه سبحان

بشارتی خواه سبحان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
طاهری ابوالفضل

طاهری ابوالفضل

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
5/30/2023 12:35:15 PM
Menu