چرام

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر چرام

جمالی آرند پریسا

جمالی آرند پریسا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

7سال کانونی / 122 آزمون

تجربی
عزیزی فروغ

عزیزی فروغ

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
عباسی مهشید

عباسی مهشید

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

4سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
مرادپور فائزه

مرادپور فائزه

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد- محل خدمت دهدشت

3سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نظری آزیتا

نظری آزیتا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل کاشان-محل خدمت دهدشت(کهکيلويه)

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
یاوری صفت ثریا

یاوری صفت ثریا

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه ياسوج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
آبشار تارا

آبشار تارا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل تحصيل کاشان-محل خدمت چرام

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
تمجیدی پور محمد

تمجیدی پور محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
عزیزی مریم

عزیزی مریم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت گچساران

2سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
تقی پور مریم

تقی پور مریم

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اهواز | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت ياسوج

1سال کانونی / 17 آزمون

انسانی
شامیری فاطمه

شامیری فاطمه

علوم قران وحديث|دانشگاه شيراز | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
مرادی فرشته

مرادی فرشته

مشاوره|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

انسانی
لهراسب زاده زینب

لهراسب زاده زینب

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي جيرفت | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:20:07 PM