باشت

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر باشت

جهان بین سامان

جهان بین سامان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه-نيمسال اول

9سال کانونی / 162 آزمون

تجربی
قبادی سمیه

قبادی سمیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس کوثرياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه وبويراحمد-محل خدمت باشت

5سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
ولی پور آبدگاه فائزه

ولی پور آبدگاه فائزه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
موسوی بیدک فاطمه السادات

موسوی بیدک فاطمه السادات

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /اصفهان | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بويراحمد - محل خدمت گچساران

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
خالویی محمد امین

خالویی محمد امین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدايزدپناه ياسوج | فرهنگيان - آزاد-بومي کهگيلويه و بوير احمد - محل خدمت ديشموک

2سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
بهنیافرد سیدوحید

بهنیافرد سیدوحید

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
امیری احمدرضا

امیری احمدرضا

مديريت بازرگاني|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
3/25/2023 9:05:49 PM