بوئين زهرا

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بوئين زهرا

عظیمی محمدرضا

عظیمی محمدرضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي قزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين - محل خدمت بويين زهرا

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
فصیحی رامندی الهه

فصیحی رامندی الهه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه

2سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
هاشمی علیرضا

هاشمی علیرضا

علوم ورزشي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
کلوند محمد

کلوند محمد

مهندسي عمران|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه-محل تحصيل پرديس شهيد عباس پور

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
نجاتی شکری معصومه

نجاتی شکری معصومه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرقزوين | فرهنگيان - آزاد-بومي استان قزوين-محل خدمت ضياءآباد

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
سلیمیان صالح

سلیمیان صالح

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
شریفی علی

شریفی علی

حقوق|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
محمدخانی محمدامین

محمدخانی محمدامین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي قم | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
محمدپور علیرضا

محمدپور علیرضا

حقوق|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
4/1/2023 7:37:22 AM