مروست

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر مروست

سروی سید محمد

سروی سید محمد

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
قانع مروستی علی

قانع مروستی علی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه نيروي انتظامي

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
3/25/2023 7:48:10 PM