خاتم

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر خاتم

بابری فاطمه

بابری فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 101 آزمون

تجربی
کارگریان فاطمه

کارگریان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
کشاورز محمد جعفر

کشاورز محمد جعفر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
منگلی فاطمه

منگلی فاطمه

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

4سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
حسینی زاده عاطفه

حسینی زاده عاطفه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد-محل خدمت خاتم

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
ملکی زهرا

ملکی زهرا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرشيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي فارس-محل خدمت ارسنجان

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
عباسی رضا

عباسی رضا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت نير

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
امیری محمد صالح

امیری محمد صالح

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دمیری ستاره

دمیری ستاره

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي ياسوج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یعقوبی ساسان

یعقوبی ساسان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
خبری محمد علی

خبری محمد علی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت ابرکوه

1سال کانونی / 9 آزمون

انسانی
3/25/2023 8:45:41 PM