يزد

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر يزد

سنائی اردکانی عباس

سنائی اردکانی عباس

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

8سال کانونی / 193 آزمون

تجربی
سهروردی سید یاسین

سهروردی سید یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

9سال کانونی / 180 آزمون

تجربی
احمدی بفروئی حجت

احمدی بفروئی حجت

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

7سال کانونی / 161 آزمون

تجربی
کاشفی زاده امیررضا

کاشفی زاده امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

10سال کانونی / 152 آزمون

تجربی
کلانتری سید علی

کلانتری سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز-نيمسال دوم

10سال کانونی / 145 آزمون

تجربی
عسکر فراشاه هستی

عسکر فراشاه هستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

10سال کانونی / 139 آزمون

تجربی
دهقان منشادی محدثه

دهقان منشادی محدثه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 113 آزمون

تجربی
نظری نیما

نظری نیما

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

5سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی محمدصادق

دهقان بنادکی محمدصادق

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

6سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
مجلسی نصرآباد سید علی

مجلسی نصرآباد سید علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه وزارت دفاع

4سال کانونی / 106 آزمون

تجربی
استادی مهرجردی محبوبه

استادی مهرجردی محبوبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
حفیظی محمدسجاد

حفیظی محمدسجاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 104 آزمون

تجربی
کمانگر چیا

کمانگر چیا

پزشکي|دانشکده علوم پزشکي ابادان | روزانه

4سال کانونی / 96 آزمون

تجربی
عسکر نوه اناری نژاد فاطمه

عسکر نوه اناری نژاد فاطمه

روانشناسي|دانشگاه غيردولتي شهيدمطهري | روزانه

4سال کانونی / 95 آزمون

تجربی
آتشی سیدجلال الدین

آتشی سیدجلال الدین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
شجاعی باغینی محمدحسین

شجاعی باغینی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
زارع فاطمه السادات

زارع فاطمه السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
خالقی فریماه

خالقی فریماه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
دهقان نیری الهه السادات

دهقان نیری الهه السادات

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-

5سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
میرعلمی جزستانی محمد حسین

میرعلمی جزستانی محمد حسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
عزیزی بندرآبادی مبینا

عزیزی بندرآبادی مبینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 81 آزمون

تجربی
شخص نیائی مهسا

شخص نیائی مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
میرحسینی سیدعلی

میرحسینی سیدعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
میرباقری فیروزآبادی نسرین السادات

میرباقری فیروزآبادی نسرین السادات

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
موسوی سیدمحسن

موسوی سیدمحسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
رحمانی سرجمعی سینا

رحمانی سرجمعی سینا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

5سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
حسینی پور فاطمه

حسینی پور فاطمه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
آزادفر محمدعرفان

آزادفر محمدعرفان

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
سبحان اردکانی امیرحسین

سبحان اردکانی امیرحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

8سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
مدرسی سیدعلی اصغر

مدرسی سیدعلی اصغر

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
جمالی پاقلعه محمد

جمالی پاقلعه محمد

حسابداري|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

4سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
رستمی عصرآبادی رزیتا

رستمی عصرآبادی رزیتا

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
رضائیان هفتادر مهرداد

رضائیان هفتادر مهرداد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
زارع حسین آبادی زینب

زارع حسین آبادی زینب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
کمالی حامد

کمالی حامد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 62 آزمون

تجربی
محمدنیا فهیم

محمدنیا فهیم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
مروربانیان مرور عباس

مروربانیان مرور عباس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
علی اکبری آرین

علی اکبری آرین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
تقدیسی بهزاد

تقدیسی بهزاد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
علیشاهی محمدماهان

علیشاهی محمدماهان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
روایتی مجتبی

روایتی مجتبی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
زارع حسین ابادی علیرضا

زارع حسین ابادی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
اعرابی مهساالسادات

اعرابی مهساالسادات

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
جوئی زهرا

جوئی زهرا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مطیع دولت بیتا

مطیع دولت بیتا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
شبانی فراشاه محمدطه

شبانی فراشاه محمدطه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
میرغفوری سیدمحمداحسان

میرغفوری سیدمحمداحسان

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | روزانه

5سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
مرادزاده محمدحسین

مرادزاده محمدحسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهرکرد | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
محدثی دخت میلاد

محدثی دخت میلاد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
رفیعیان بهناز

رفیعیان بهناز

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
فاضلی شورکی عارفه

فاضلی شورکی عارفه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
سیف الدینی بنادکوکی فاطمه

سیف الدینی بنادکوکی فاطمه

حسابداري|دانشگاه يزد | شبانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
قائم محمدی سیدامیررضا

قائم محمدی سیدامیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
نجاریان نگار

نجاریان نگار

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
تنها محمدمهدی

تنها محمدمهدی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
ناصرترک امیرعلی

ناصرترک امیرعلی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
مزیدی شرف آبادی یگانه

مزیدی شرف آبادی یگانه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه2

5سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
برزگری فیروزآبادی امیرمحمد

برزگری فیروزآبادی امیرمحمد

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
عموئی معین

عموئی معین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
پوررشیدی امیرحسین

پوررشیدی امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
محمدی علیرضا

محمدی علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
کشاورز زهرا

کشاورز زهرا

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
مومن زاده یزدی ابوالفضل

مومن زاده یزدی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

4سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
سوزنکار محمد

سوزنکار محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابراهیمی نژاد مینا

ابراهیمی نژاد مینا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

3سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
نجفی سید محمد مهدی

نجفی سید محمد مهدی

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ابوالقاسمی خرانق مریم

ابوالقاسمی خرانق مریم

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

5سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
درخشان فاطمه

درخشان فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی حمیدرضا

دهقان بنادکی حمیدرضا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
هدایتی مهران

هدایتی مهران

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | شبانه-

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
سیف زهرا

سیف زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صفاریان زاده محمدجواد

صفاریان زاده محمدجواد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
صادقی زهرا

صادقی زهرا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فرازمند امیررضا

فرازمند امیررضا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

6سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
زینل زاده نیلوفر

زینل زاده نیلوفر

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
بخشایش سیده سهیلا

بخشایش سیده سهیلا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبافت | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
سبحانی کرج مهسا

سبحانی کرج مهسا

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
جلیلی منش امیرعلی

جلیلی منش امیرعلی

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
درانی امیرمحمد

درانی امیرمحمد

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
رعیتی شوازی محمدمهدی

رعیتی شوازی محمدمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
سجادی فر سیدمتین

سجادی فر سیدمتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
اردانی زاده فاطمه

اردانی زاده فاطمه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
ساکت یزدی سینا

ساکت یزدی سینا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

5سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
میرجلیلی سیده فاطمه

میرجلیلی سیده فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
دشت آبادی مریم

دشت آبادی مریم

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
نصیرزاده غزل

نصیرزاده غزل

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
فلاح مهرجردی امیرمحمد

فلاح مهرجردی امیرمحمد

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
جعفری محمد

جعفری محمد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت مهريز

2سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
دهقانپور فراشاه فاطمه

دهقانپور فراشاه فاطمه

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه1

4سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
محمدی فاطمه

محمدی فاطمه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
قاسمی بنادکوکی سیداحمد

قاسمی بنادکوکی سیداحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
زارع هانیه

زارع هانیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
شیرانی فرادنبه طیبه

شیرانی فرادنبه طیبه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
رفیعی خرانق محمدصالح

رفیعی خرانق محمدصالح

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

5سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
آخوندی محمد

آخوندی محمد

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

3سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
سیدرضایی سیدجواد

سیدرضایی سیدجواد

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
نشاطی فرد علیرضا

نشاطی فرد علیرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي فسا | شهريه پرداز

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
رضائی هفتادر عارفه

رضائی هفتادر عارفه

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
صادقی علیرضا

صادقی علیرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
میرجلیلی فاطمه

میرجلیلی فاطمه

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
غنچه علی وحیده

غنچه علی وحیده

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرنیا ماهد

مهرنیا ماهد

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه علوم کشاورزي ومنابع طبيعي ساري | روزانه

4سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
مهرعلی آلا

مهرعلی آلا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرز حانیه

سلطانی گردفرامرز حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
مطهریان هانیه

مطهریان هانیه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
جاسم بچاری نرگس

جاسم بچاری نرگس

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
پورامینی عطیه

پورامینی عطیه

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 42 آزمون

تجربی
ماندگاری بامکان هانیه

ماندگاری بامکان هانیه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
اسلامی مهدی آباد فاطمه

اسلامی مهدی آباد فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ناروئی پژمان

ناروئی پژمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
قطب الدین بنادکی معین

قطب الدین بنادکی معین

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي قم | روزانه

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
زارع سروی آناهیتا

زارع سروی آناهیتا

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
حیدری بندرآبادی محمدحسام

حیدری بندرآبادی محمدحسام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سیدصادقی سیداحمد

سیدصادقی سیداحمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
سلطانی گردفرامرزی امیرحسین

سلطانی گردفرامرزی امیرحسین

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
امراللهی بیوکی امیرحسین

امراللهی بیوکی امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
میرجلیلی بهنام

میرجلیلی بهنام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صادقیان ندوشن مهران

صادقیان ندوشن مهران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
خبازی علی

خبازی علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
جوهری قوجدی مینا

جوهری قوجدی مینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
اسمعیل زاده نوقی زینب

اسمعیل زاده نوقی زینب

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسینی فتح آباد سیدرضا

حسینی فتح آباد سیدرضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
صفارنیری زهرا

صفارنیری زهرا

حسابداري|دانشگاه جهرم | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
حسنی قوام مریم

حسنی قوام مریم

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
قبادی ساناز

قبادی ساناز

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
زارع بیدکی عرفان

زارع بیدکی عرفان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
ایت اللهی سید ارشیا

ایت اللهی سید ارشیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
حسینی الهام

حسینی الهام

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
برزگری فاطمه

برزگری فاطمه

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
فصاحت زهرا

فصاحت زهرا

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
دهقان منشادی محمدحسین

دهقان منشادی محمدحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بم | روزانه

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
دهنوی علی

دهنوی علی

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
عسکری کهدوئی نگار

عسکری کهدوئی نگار

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-محل تحصيل دانشکده رازي

3سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
کلانتری چوپانان مژگان

کلانتری چوپانان مژگان

روانشناسي|موسسه غيرانتفاعي هشت بهشت اصفهان پويا-اصفهان | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
برید لقمانی بهار

برید لقمانی بهار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع سنگدرازی عطیه

زارع سنگدرازی عطیه

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
دهقان بنادکی علی

دهقان بنادکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
جندقیان محمدرضا

جندقیان محمدرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بوشهر | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
قانع امیرحسین

قانع امیرحسین

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارعیان بغدادآبادی فاطمه

زارعیان بغدادآبادی فاطمه

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
سیدرضائی خورمیزی سیدرضا

سیدرضائی خورمیزی سیدرضا

مديريت مالي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
خبیری شبنم

خبیری شبنم

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مهرزاد مهرناز

مهرزاد مهرناز

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

3سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
حکیمیان نازنین السادات

حکیمیان نازنین السادات

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
زارع شاهی محمدامین

زارع شاهی محمدامین

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
افسری محدثه

افسری محدثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شهيدچمران -اهواز | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
صابرمختاری مهدیه

صابرمختاری مهدیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کرمی نژاد پرنیان

کرمی نژاد پرنیان

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 35 آزمون

تجربی
کیانی حسن آبادی کیمیا

کیانی حسن آبادی کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
ملکی زاده آیدا

ملکی زاده آیدا

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
افشاری امیرحسین

افشاری امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
زارع جمال آبادی فاطمه

زارع جمال آبادی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
میردهقان اشکذری سیدامیرمحمد

میردهقان اشکذری سیدامیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
داورانی اصل محمدرضا

داورانی اصل محمدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
تفضلی یزدی آیدا

تفضلی یزدی آیدا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
مهرپویا ایمان

مهرپویا ایمان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحددوره عالي علوم تحقيقات تهران | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
روزگار سیدعلیرضا

روزگار سیدعلیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ملانوری شمسی مانیا

ملانوری شمسی مانیا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
میروکیلی نیلوفرالسادات

میروکیلی نیلوفرالسادات

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
ابراهیمی پوردهنودشتی فاطمه

ابراهیمی پوردهنودشتی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
انتظاری امیررضا

انتظاری امیررضا

بينايي سنجي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
کریمی زارچ مریم

کریمی زارچ مریم

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
حسینی ابراهیمی زهرا

حسینی ابراهیمی زهرا

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اکبرزاده آرمان

اکبرزاده آرمان

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
عزیزی بندر آبادی محیا

عزیزی بندر آبادی محیا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
نصیری طوسی حسین

نصیری طوسی حسین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه شيراز | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
اطمینان علی

اطمینان علی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
موحدی زاده فاطمه

موحدی زاده فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

3سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زمانی بافقی صفا

زمانی بافقی صفا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکرج | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
پورحسین یاسین

پورحسین یاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
جراحیان یزدی مهلا

جراحیان یزدی مهلا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانی ابوالفضل

دهقان طزرجانی ابوالفضل

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
اسلامی سارا

اسلامی سارا

ميکروبيولوژي|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
عظیم زاده آرمان

عظیم زاده آرمان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
مدرس مینا

مدرس مینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دره زاده نگین

دره زاده نگین

اموزش دانش اموزان بانيازهاي ويژه|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه2

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رحیم پور نجمه

رحیم پور نجمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
سلیمانی صالح آبادی علیرضا

سلیمانی صالح آبادی علیرضا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
نوری لنجان نوکابادی نگین

نوری لنجان نوکابادی نگین

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
دهقان نیری ساجده

دهقان نیری ساجده

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
رضائی صدرآبادی فاطمه

رضائی صدرآبادی فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي گيلان -رشت | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
دانش زند فروغ

دانش زند فروغ

زيست فناوري|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
نیازی شهرکی علی

نیازی شهرکی علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
امیریان آلاء

امیریان آلاء

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
صالحی پور علی

صالحی پور علی

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
کوه پیمای اردکان امیرحسین

کوه پیمای اردکان امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
فلاحی عرفان

فلاحی عرفان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه 1

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
طباطبائی مهسا

طباطبائی مهسا

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
سعیدی نسب زهرا

سعیدی نسب زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

5سال کانونی / 30 آزمون

تجربی
عظیم پور اردکانی آیدا

عظیم پور اردکانی آیدا

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | شهريه پرداز

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
زحمت کش مهستی

زحمت کش مهستی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
دهقان طزرجانی سید امید

دهقان طزرجانی سید امید

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
امین ابراهیم آبادی امینه

امین ابراهیم آبادی امینه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه1

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
میرجلیلی علی

میرجلیلی علی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
رسولی فتح آباد محمدامین

رسولی فتح آباد محمدامین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بقيه الله /عج /-تهران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

1سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
مظلوم اردکانی حسین

مظلوم اردکانی حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
باغشاهی زهرا

باغشاهی زهرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

4سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
راه گل محمدمیثم

راه گل محمدمیثم

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | شهريه پرداز

3سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
ابراهیمی نژاد مجتبی

ابراهیمی نژاد مجتبی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
طباخ پور نصرابادی محسن

طباخ پور نصرابادی محسن

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدکازرون | دانشگاه ازاد

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
نژادحسینیان فاطمه

نژادحسینیان فاطمه

روانشناسي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
اخضری نصرآبادی شیرین السادات

اخضری نصرآبادی شیرین السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
معتمدراد ساحل

معتمدراد ساحل

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
رنجبر بافقی مینا

رنجبر بافقی مینا

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مزیدی شرف آبادی آتنا

مزیدی شرف آبادی آتنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صالحی وزیری محدثه

صالحی وزیری محدثه

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور-اهواز | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برابری افروز

برابری افروز

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
دهقان مینا

دهقان مینا

کاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
برزگری بافقی فهیمه

برزگری بافقی فهیمه

حسابداري|دانشگاه شهيدباهنر-کرمان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمودی مهدی

محمودی مهدی

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقیان زهرا

صادقیان زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

3سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
میرعلمی محدثه

میرعلمی محدثه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
توکلیان اردکانی نفیسه

توکلیان اردکانی نفیسه

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
سمسار مقدم عرفان

سمسار مقدم عرفان

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
خانی محمد

خانی محمد

حسابداري|دانشگاه اصفهان | شبانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
علی عسکری رقیه السادات

علی عسکری رقیه السادات

ميکروبيولوژي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
حیدری سیددانیال

حیدری سیددانیال

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اقبالی زارچ ابوالفضل

اقبالی زارچ ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
دقاق پور جنگلی فاطمه

دقاق پور جنگلی فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
عبداللهی نجمه

عبداللهی نجمه

بيولوژي وکنترل ناقلين بيماريها|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
حسینی پور سید محمدسبحان

حسینی پور سید محمدسبحان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت تفت

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
وحیدی نیا الهام

وحیدی نیا الهام

علوم ورزشي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
فرجاد فاطمه

فرجاد فاطمه

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

3سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
برزگری دهج امیرمحمد

برزگری دهج امیرمحمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
قانعی بافقی مطهره

قانعی بافقی مطهره

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
غلامی قوام آباد مطهره

غلامی قوام آباد مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زابل | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
نعمتی زاده ابرقوئی زینب

نعمتی زاده ابرقوئی زینب

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدقشم | خودگردان دانشگاه آزاد-دوره علوم پايه درجزيره قشم وفيزيوپاتولوژي وباليني دربندرعباس

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
شیخ علیشاهی مینا

شیخ علیشاهی مینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
مبشرمقدم زهرا

مبشرمقدم زهرا

علوم تغذيه|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان فاطمه

دهقان فاطمه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
آذرآئین نازنین

آذرآئین نازنین

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
دهقان نیری عطیه

دهقان نیری عطیه

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه

2سال کانونی / 24 آزمون

تجربی
زارعیان بغدادآبادی زهرا

زارعیان بغدادآبادی زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان بهابادی مریم

دهقان بهابادی مریم

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
داستان مطهره السادات

داستان مطهره السادات

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دهقان منشادی امیررضا

دهقان منشادی امیررضا

زمين شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
دانشی کهنی فاطمه

دانشی کهنی فاطمه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
بین آبادی حجت

بین آبادی حجت

کارشناسي ارشدپيوسته معارف اسلامي ومديريتمديريت سازمان|دانشگاه جامع امام حسين /ع /-تهران | روزانه

3سال کانونی / 23 آزمون

تجربی
زارع زاده ابرقوئی مهدی

زارع زاده ابرقوئی مهدی

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
باقری بیداخویدی حانیه

باقری بیداخویدی حانیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فرقانی محمدعلی

فرقانی محمدعلی

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
زهتاب یزدی تینا

زهتاب یزدی تینا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
نعیمیان نصرآبادی مهدیه

نعیمیان نصرآبادی مهدیه

حسابداري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودی هاشمی امیر

محمودی هاشمی امیر

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
آتشی دهشیری سیدمحمدیاسین

آتشی دهشیری سیدمحمدیاسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شيراز | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
محسن زاده هدشی امیرحسین

محسن زاده هدشی امیرحسین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
زارع هرفته سجاد

زارع هرفته سجاد

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
دهقان نیری عطیه

دهقان نیری عطیه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حیدری مزرعه آخوند محمدحسین

حیدری مزرعه آخوند محمدحسین

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
میرقادری سیدرضا

میرقادری سیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلیمانی مریم

سلیمانی مریم

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
دره شیری سارا

دره شیری سارا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
بابائی دره عطیه

بابائی دره عطیه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
عابدینی سانیجی سبحان

عابدینی سانیجی سبحان

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
همتی علیرضا

همتی علیرضا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
امین مقدم عارفه

امین مقدم عارفه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
پناهی سعدآباد زهره

پناهی سعدآباد زهره

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت زارچ

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقان دهنوی مهدی

دهقان دهنوی مهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

3سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امیرحسینی مهدیه

امیرحسینی مهدیه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
طبیب زاده انوری صالحه

طبیب زاده انوری صالحه

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه-

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
انوری امیررضا

انوری امیررضا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حاجی زاده نوق امیرمحمد

حاجی زاده نوق امیرمحمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل يزد

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
حیدری خورمیزی زهراالسادات

حیدری خورمیزی زهراالسادات

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز

4سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
دهقانیزاده محدثه

دهقانیزاده محدثه

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
جعفری نجف آبادی مهدیه

جعفری نجف آبادی مهدیه

اقتصاد|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
افخمی عقدا حسین

افخمی عقدا حسین

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شمس اسفندآبادی مریم

شمس اسفندآبادی مریم

حسابداري|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
غلام نژاد مائده

غلام نژاد مائده

مديريت بازرگاني|دانشگاه يزد | شبانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
مهنام مهسا

مهنام مهسا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تشکری بافقی امیرحسین

تشکری بافقی امیرحسین

اموزش شيمي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي شيراز | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد- محل خدمت بهاباد

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
تاج بخش سرابندی سارینا

تاج بخش سرابندی سارینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امیدبخش مقدم الناز

امیدبخش مقدم الناز

روانشناسي|دانشگاه يزد | شبانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
عزیزی ابرقوئی مبینا

عزیزی ابرقوئی مبینا

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
یاوری مهسا

یاوری مهسا

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
سیدابراهیمی سیدعلی

سیدابراهیمی سیدعلی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشوشتر | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
شیخیان مجومردی مهدیه

شیخیان مجومردی مهدیه

حسابداري|دانشگاه ميبد | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
دستجردی عماد

دستجردی عماد

زيست فناوري|دانشگاه يزد | روزانه

2سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
طالبی نرگس

طالبی نرگس

مددکاري اجتماعي /ويژه وزارت بهداشت /|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه-ويژه وزارت بهداشت

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
نجم الدینی عادل

نجم الدینی عادل

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
دهقان دهنوی فاطمه السادات

دهقان دهنوی فاطمه السادات

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
خیراندیش امیرحسین

خیراندیش امیرحسین

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
عبداله زاده جوزم زهرا

عبداله زاده جوزم زهرا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 16 آزمون

تجربی
مسعودنیا علیرضا

مسعودنیا علیرضا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفری نجف آبادی محمدرضا

جعفری نجف آبادی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جوشی زاده شیخداد محمدمهدی

جوشی زاده شیخداد محمدمهدی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
جعفری ندوشن نسیم

جعفری ندوشن نسیم

شنوايي شناسي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ثقفی ابرقوئی محدثه

ثقفی ابرقوئی محدثه

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
یغمایی نادر

یغمایی نادر

گفتاردرماني|دانشگاه علوم پزشکي اراک | روزانه

2سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
مهدوی محمدهادی

مهدوی محمدهادی

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدشهرکرد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
ظفراسمیلی نیا نازنین

ظفراسمیلی نیا نازنین

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي نيشابور | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

تجربی
بابائی زارچی مطهره

بابائی زارچی مطهره

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
فلاح زاده ابرقوئی امیرمهدی

فلاح زاده ابرقوئی امیرمهدی

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ارتش جمهوري اسلامي ايران | روزانه-بورسيه سپاه پاسداران

2سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دهقانی ستایش

دهقانی ستایش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
نادی محمدرضا

نادی محمدرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
طباطبایی سیدمحمدمعین

طباطبایی سیدمحمدمعین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدپاک نژاديزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزدناحيه 2

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
رحمانی سامانی الهه

رحمانی سامانی الهه

مديريت خدمات بهداشتي درماني|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
دادمرز زهرا

دادمرز زهرا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه فردوسي مشهد | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
قدیری خواه زهرا

قدیری خواه زهرا

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
مزیدی شرف آبادی فاطمه

مزیدی شرف آبادی فاطمه

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
حجازی فاطمه

حجازی فاطمه

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
علوی سیده شبنم

علوی سیده شبنم

روانشناسي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
عباسی عقدا محمدصالح

عباسی عقدا محمدصالح

حسابداري|دانشکده فني وحرفه اي پسران شماره يک يزد-شهيدصدوقي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
غنی زاده نخلی محدثه

غنی زاده نخلی محدثه

مديريت بازرگاني|دانشگاه غيرانتفاعي شيخ بهايي -اصفهان | غيرانتفاعي

1سال کانونی / 13 آزمون

تجربی
میرآب زاده ثانی نجمه

میرآب زاده ثانی نجمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /يزد | فرهنگيان - آزاد-بومي استان يزد - محل خدمت يزد ناحيه1

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
میرجلیلی محمدطاها

میرجلیلی محمدطاها

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
فلاحتی مروست یگانه

فلاحتی مروست یگانه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
آب یاری ساناز

آب یاری ساناز

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه اردکان | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
حاجی حسینی مطهره

حاجی حسینی مطهره

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي لارستان | شهريه پرداز

2سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
شریفی ابوالفضل

شریفی ابوالفضل

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي يزد | شهريه پرداز-محل تحصيل احمداباد مشير

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
کهدوئی زهرا

کهدوئی زهرا

شيمي کاربردي|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
منتظری مبینا

منتظری مبینا

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
فلاح تفتی فاطمه

فلاح تفتی فاطمه

شيمي کاربردي|دانشگاه ولي عصر/عج /-رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 10 آزمون

تجربی
تصدیقی حوریه

تصدیقی حوریه

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحديزد | دانشگاه ازاد

1سال کانونی / 9 آزمون

تجربی
خواجه مهریزی ابوالفضل

خواجه مهریزی ابوالفضل

روانشناسي|دانشگاه اردکان | روزانه

2سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
مسافری امیرحسین

مسافری امیرحسین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

2سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
زینلی قطرمی مریم

زینلی قطرمی مریم

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي يزد | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
پورطباطبائی تفتی عارفه السادات

پورطباطبائی تفتی عارفه السادات

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
سلیمی منشادی مژده

سلیمی منشادی مژده

ميکروبيولوژي|دانشگاه علم وهنر/غيرانتفاعي /-يزد | غيرانتفاعي-

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
خواجه ای بهابادی فاطمه

خواجه ای بهابادی فاطمه

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
مطلبی زاده فاطمه

مطلبی زاده فاطمه

علوم ومهندسي محيطزيست|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
نصیری الحسینی ملیکا

نصیری الحسینی ملیکا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي بندرعباس | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
کارگرحاجی آبادی ابوالفضل

کارگرحاجی آبادی ابوالفضل

شيمي محض|دانشگاه يزد | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

تجربی
3/25/2023 9:13:06 PM