قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قروه درجزين


انصاری مهدی

انصاری مهدی

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
احمدی مهروان زینب

احمدی مهروان زینب

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قلیچی رضا

قلیچی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
علی یاری مهدی

علی یاری مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت رزن

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
قلندری مریم

قلندری مریم

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غلامپور پویا

غلامپور پویا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سردرود

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
نجفلو محمدرضا

نجفلو محمدرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت سردرود

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
اسماعیلی محمود حمید

اسماعیلی محمود حمید

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عسگری سارا

عسگری سارا

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حسینی تبار علی

حسینی تبار علی

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بهرامیان محمدرضا

بهرامیان محمدرضا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
شریفی زهرا

شریفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سردرود

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمدی علی

احمدی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت لالجين

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
طاهری رویا

طاهری رویا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زمانی عطیه

زمانی عطیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زیوه گی سمیه

زیوه گی سمیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
قنبرلو ابراهیم

قنبرلو ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت رزن

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گلشنی پیرایش پوریا

گلشنی پیرایش پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
احدی ندا

احدی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
5/30/2023 1:40:51 AM
Menu