قروه درجزين

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر قروه درجزين

کاظمیان ندا

کاظمیان ندا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

7سال کانونی / 146 آزمون

تجربی
تقوایی نژاد زهرا

تقوایی نژاد زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت قروه درجزين

5سال کانونی / 97 آزمون

تجربی
محمدی حدیثه

محمدی حدیثه

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتبريز | دانشگاه ازاد

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
فتاح فر مجتبی

فتاح فر مجتبی

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
قدسی الناز

قدسی الناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
ناظری پور فرزام

ناظری پور فرزام

مهندسي نفت|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
رضوی سیده یگانه

رضوی سیده یگانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
طیبی هویدا الهام

طیبی هویدا الهام

شيمي محض|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

4سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
سیدی سیده هانیه

سیدی سیده هانیه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت رزن

4سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
نصرتی فاطمه

نصرتی فاطمه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت رزن

4سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
انصاری مهدی

انصاری مهدی

حقوق|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
احمدی مهروان زینب

احمدی مهروان زینب

علوم تربيتي|دانشگاه سيدجمال الدين اسدابادي -اسدابادهمدان | روزانه

1سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
قلیچی رضا

قلیچی رضا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
علی یاری مهدی

علی یاری مهدی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت رزن

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
یوسفی سینا

یوسفی سینا

مهندسي مکانيک|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
قلندری مریم

قلندری مریم

روانشناسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

انسانی
غلامپور پویا

غلامپور پویا

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سردرود

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رستمی زهرا

رستمی زهرا

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
نجفلو محمدرضا

نجفلو محمدرضا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس ايلام | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان - محل خدمت سردرود

2سال کانونی / 44 آزمون

انسانی
شریفی کمال مهشید

شریفی کمال مهشید

شيمي کاربردي|دانشگاه ملاير | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

تجربی
اسماعیلی محمود حمید

اسماعیلی محمود حمید

اقتصاد|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
عسگری سارا

عسگری سارا

علوم تربيتي|دانشگاه قم | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
حسینی تبار علی

حسینی تبار علی

علوم سياسي|دانشگاه شاهد-تهران | روزانه

2سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
بهرامیان محمدرضا

بهرامیان محمدرضا

علوم تربيتي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
غلامی سروش فهیمه

غلامی سروش فهیمه

طراحي لباس|اموزشکده فني وحرفه اي دختران کرمانشاه | روزانه-نيم سال دوم

2سال کانونی / 37 آزمون

هنر
شریفی زهرا

شریفی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت سردرود

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
احمدی علی

احمدی علی

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت لالجين

2سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
طاهری رویا

طاهری رویا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
زمانی عطیه

زمانی عطیه

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران همدان -زينب کبري /س / | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
زارعی امیر حسین

زارعی امیر حسین

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
بیاتی مرضیه

بیاتی مرضیه

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
کوثری زهرا

کوثری زهرا

مهندسي عمران|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

ریاضی
زیوه گی سمیه

زیوه گی سمیه

فقه ومباني حقوق اسلامي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
افسری امیرحسین

افسری امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
عباسی محمدرضا

عباسی محمدرضا

مهندسي برق|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
قنبرلو ابراهیم

قنبرلو ابراهیم

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت رزن

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
گلشنی پیرایش پوریا

گلشنی پیرایش پوریا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمقصودي همدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
مرادی امیر حسین

مرادی امیر حسین

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
احدی ندا

احدی ندا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي استان همدان-محل خدمت قروه درجزين

1سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
3/23/2023 9:40:33 PM