دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهگلان


طبرسی رسول

طبرسی رسول

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | شهريه پرداز

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فتاحی نیا الهام

فتاحی نیا الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمدی پرهام

احمدی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
عظیمی شعیب

عظیمی شعیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عابدین پور سوران

عابدین پور سوران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت قروه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحیمی آرمین

رحیمی آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 2

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امیری حسینی فرزین

امیری حسینی فرزین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
محمدی بلبان آباد آریا

محمدی بلبان آباد آریا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نادری محمد علی

نادری محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قمری محمد

قمری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
خانی اسراء

خانی اسراء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
باقری سرنجیانه هاوین

باقری سرنجیانه هاوین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
زرینی یاسین

زرینی یاسین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
منصوری اسرا

منصوری اسرا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
5/31/2023 3:15:58 AM
Menu