دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهگلان


خالدیان سینا

خالدیان سینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت دهگلان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
امیری سیروان

امیری سیروان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
کشاورزنیاز متین

کشاورزنیاز متین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت قروه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
مفاخری بهزاد

مفاخری بهزاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
معز اردلان بهداد

معز اردلان بهداد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
5/30/2023 9:05:50 PM
Menu