دهگلان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر دهگلان

طبرسی رسول

طبرسی رسول

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | شهريه پرداز

5سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
فتاحی نیا الهام

فتاحی نیا الهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اردبيل | روزانه

4سال کانونی / 89 آزمون

تجربی
احمدی پرهام

احمدی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

4سال کانونی / 84 آزمون

تجربی
ارشدی ثنا

ارشدی ثنا

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
عظیمی شعیب

عظیمی شعیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

4سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
عابدین پور سوران

عابدین پور سوران

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت قروه

4سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
رحیمی آرمین

رحیمی آرمین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 2

4سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
امیری حسینی فرزین

امیری حسینی فرزین

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
خالدیان سینا

خالدیان سینا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت دهگلان

3سال کانونی / 66 آزمون

ریاضی
صیادی نیاز متین

صیادی نیاز متین

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت دهگلان

3سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
ساعدی اشکان

ساعدی اشکان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 58 آزمون

انسانی
محمدی بلبان آباد آریا

محمدی بلبان آباد آریا

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
نادری محمد علی

نادری محمد علی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

تجربی
قمری محمد

قمری محمد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
نادری رسول

نادری رسول

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
مرادی محمد سعید

مرادی محمد سعید

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
خانی اسراء

خانی اسراء

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
امیری سیروان

امیری سیروان

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
کرمی مهتاب

کرمی مهتاب

مديريت اموربانکي|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
نیازی سهند

نیازی سهند

حسابداري|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
قادرمزی نساء

قادرمزی نساء

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
احمدی هدیه

احمدی هدیه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سريش آباد

1سال کانونی / 37 آزمون

انسانی
اصغری پرهام

اصغری پرهام

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت قروه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
محمدی فریاد

محمدی فریاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
محمدی هژیر

محمدی هژیر

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کلاترزان

1سال کانونی / 33 آزمون

انسانی
عینی کژوان

عینی کژوان

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
کشاورزنیاز متین

کشاورزنیاز متین

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت قروه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
عباسی رادمهر

عباسی رادمهر

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل تحصيل سلماس-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
محمدی بلبان آباد دلنیا

محمدی بلبان آباد دلنیا

حقوق|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
زارعی حمید

زارعی حمید

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

انسانی
قادرمرزی ماجد

قادرمرزی ماجد

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
باقری سرنجیانه هاوین

باقری سرنجیانه هاوین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
نادری پریسا

نادری پریسا

سينما|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

هنر
مشیرپناهی پریسا

مشیرپناهی پریسا

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

انسانی
مفاخری بهزاد

مفاخری بهزاد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي همدان | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
کریمیزاده معین

کریمیزاده معین

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کراني

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
معز اردلان بهداد

معز اردلان بهداد

مهندسي ساخت وتوليد|دانشگاه اراک | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

ریاضی
زرینی یاسین

زرینی یاسین

زيست فناوري|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
سلطانی سایه

سلطانی سایه

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مفاخری لیلا

مفاخری لیلا

علوم ورزشي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

2سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
صیدی بشیر

صیدی بشیر

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

1سال کانونی / 12 آزمون

انسانی
خدایاری سالار

خدایاری سالار

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سريش آباد

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
منصوری اسرا

منصوری اسرا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه مراغه | روزانه

1سال کانونی / 11 آزمون

تجربی
مفاخری سینا

مفاخری سینا

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 10 آزمون

انسانی
محمدی بیتا

محمدی بیتا

علوم تربيتي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مفاخری کوثر

مفاخری کوثر

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

انسانی
مرادی مبین

مرادی مبین

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

انسانی
3/23/2023 8:40:31 PM