بانه

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر بانه

انوری رامتین

انوری رامتین

فيزيک|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

6سال کانونی / 112 آزمون

ریاضی
اخلاقی کاکو

اخلاقی کاکو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي البرز-کرج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 112 آزمون

تجربی
عبداله پناه محسن

عبداله پناه محسن

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
لاله عابد

لاله عابد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي زاهدان | شهريه پرداز-نيمسال اول-محل تحصيل پرديس خودگردان

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خیاطیان اریا

خیاطیان اریا

اموزش تاريخ|دانشگاه فرهنگيان -پرديس حکيم ابوالقاسم فردوسي کرج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

4سال کانونی / 84 آزمون

انسانی
رشیدپور پیام

رشیدپور پیام

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 82 آزمون

تجربی
محمدی مبین

محمدی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رستمی محمد

رستمی محمد

جغرافيا|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

انسانی
رشیدی شاهین

رشیدی شاهین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بانه

5سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
صالحی روژینا

صالحی روژینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بانه

3سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
کریمی فریاد

کریمی فریاد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

2سال کانونی / 64 آزمون

انسانی
سلیمانی ماریه

سلیمانی ماریه

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بانه

2سال کانونی / 55 آزمون

انسانی
قادری سینا

قادری سینا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

زبان
فرج پور مهران

فرج پور مهران

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
عزیزپور یحیی

عزیزپور یحیی

اموزش زبان عربي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل تحصيل سلماس-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 48 آزمون

انسانی
حسینی سیده سناریا

حسینی سیده سناریا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

زبان
نصرالهی معین

نصرالهی معین

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه

1سال کانونی / 46 آزمون

تجربی
رشیدی سوما

رشیدی سوما

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 46 آزمون

زبان
رحمن پور سنور

رحمن پور سنور

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

2سال کانونی / 45 آزمون

انسانی
رسولی سیما

رسولی سیما

حسابداري|دانشگاه اروميه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

انسانی
حسینی کوثر

حسینی کوثر

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
پورخج که یلان

پورخج که یلان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
شهیدی محمد

شهیدی محمد

زبان وادبيات کردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

انسانی
مدرسی نارین

مدرسی نارین

دندانپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدبروجرد | دانشگاه ازاد

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
پورخج محمد

پورخج محمد

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

1سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
حسن زاده مبین

حسن زاده مبین

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
مدرسی لاوین

مدرسی لاوین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سروآباد

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
مصطفی پور پیشوا

مصطفی پور پیشوا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
قادری پیوند

قادری پیوند

جامعه شناسي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
عزیزی محمد

عزیزی محمد

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي کرمانشاه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
وثوقی بانه لاله

وثوقی بانه لاله

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
خدری نیلا

خدری نیلا

زبان وادبيات فرانسه|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

زبان
درویشی حانیه

درویشی حانیه

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
سهرابی فرزین

سهرابی فرزین

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

انسانی
ریحانی ژیار

ریحانی ژیار

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 25 آزمون

تجربی
اعتماد مبین

اعتماد مبین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
توحیدی سیوان

توحیدی سیوان

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 22 آزمون

انسانی
محمودیان هانیه

محمودیان هانیه

زيست شناسي سلولي ومولکولي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
محمودی هاوری

محمودی هاوری

زيست شناسي جانوري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
احمدزاده بهنام

احمدزاده بهنام

برنامه ريزي اجتماعي وتعاون|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
حسن پور وریا

حسن پور وریا

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
مجیدیان ساناز

مجیدیان ساناز

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
صالح پور سنا

صالح پور سنا

صنايع دستي|دانشگاه الزهرا/س /-تهران | روزانه-سلامت چشم ودست الزامي است

1سال کانونی / 19 آزمون

هنر
سعیدی جمال

سعیدی جمال

علوم تربيتي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

انسانی
محمدی سروش

محمدی سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
امینی نغمه

امینی نغمه

شيمي کاربردي|دانشگاه شهيدمدني اذربايجان -تبريز | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

ریاضی
خدری زاده اوین

خدری زاده اوین

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
بختیاری مهران

بختیاری مهران

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
رشیدی نیلا

رشیدی نیلا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

زبان
عبدی محمد زانا

عبدی محمد زانا

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
عزیزیان فرزین

عزیزیان فرزین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه بناب | روزانه

1سال کانونی / 6 آزمون

ریاضی
غزالی کامیار

غزالی کامیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت بانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
فرج پور بهنام

فرج پور بهنام

مديريت بازرگاني|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

انسانی
4/1/2023 8:29:28 AM