سنندج

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر سنندج

ساعدی ثنا

ساعدی ثنا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت کلاترزان

7سال کانونی / 177 آزمون

ریاضی
امجدی سینا

امجدی سینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

7سال کانونی / 171 آزمون

تجربی
حاجی ویسه فرید

حاجی ویسه فرید

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

7سال کانونی / 152 آزمون

ریاضی
شمسایی سهیل

شمسایی سهیل

مهندسي عمران|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

7سال کانونی / 139 آزمون

ریاضی
عزیزی معین

عزیزی معین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 133 آزمون

تجربی
محمودی نیما

محمودی نیما

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سنندج ناحيه 1

6سال کانونی / 130 آزمون

ریاضی
سعیدی صدف

سعیدی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

6سال کانونی / 129 آزمون

تجربی
ساعدی سارینا

ساعدی سارینا

بهداشت عمومي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

5سال کانونی / 125 آزمون

تجربی
حیدری متین

حیدری متین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 121 آزمون

تجربی
ساعدپناه شادی

ساعدپناه شادی

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
بهروزپور مونا

بهروزپور مونا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 115 آزمون

تجربی
ابراهیمی سید پویا

ابراهیمی سید پویا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

4سال کانونی / 114 آزمون

ریاضی
زندی چرخه بیان زانا

زندی چرخه بیان زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

5سال کانونی / 110 آزمون

تجربی
زندی هلیا

زندی هلیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
محبی حمید

محبی حمید

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

5سال کانونی / 109 آزمون

تجربی
مرادی پیشرو

مرادی پیشرو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 107 آزمون

تجربی
شکری محمد

شکری محمد

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 106 آزمون

ریاضی
رخزاد کاوه

رخزاد کاوه

مهندسي نفت|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

5سال کانونی / 105 آزمون

ریاضی
رشیدی آریا

رشیدی آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
هدایتی شکیب

هدایتی شکیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت کامياران

4سال کانونی / 105 آزمون

تجربی
آزاده فاروق

آزاده فاروق

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

ریاضی
نقدی مبین

نقدی مبین

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
حسن زاده اوین

حسن زاده اوین

مهندسي معماري|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

4سال کانونی / 102 آزمون

ریاضی
خالدیان دانا

خالدیان دانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
محمدی سیدکامیاب

محمدی سیدکامیاب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ايرانشهر | شهريه پرداز

6سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
امانی سارینا

امانی سارینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

4سال کانونی / 102 آزمون

تجربی
دودافکن آیناز

دودافکن آیناز

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 100 آزمون

تجربی
سلیمانی هیمن

سلیمانی هیمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | روزانه

5سال کانونی / 99 آزمون

تجربی
مربوتی آیدا

مربوتی آیدا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 94 آزمون

تجربی
رحیمی آرتین

رحیمی آرتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
منبری شاهده

منبری شاهده

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
پاسیان گلزار

پاسیان گلزار

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 93 آزمون

تجربی
صلواتی سامرند

صلواتی سامرند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

5سال کانونی / 88 آزمون

تجربی
ابراهیمی احسان

ابراهیمی احسان

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 87 آزمون

تجربی
خداویسی صدف

خداویسی صدف

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 86 آزمون

تجربی
حق پناه هستی

حق پناه هستی

مهندسي شيمي|دانشگاه تبريز | روزانه

3سال کانونی / 85 آزمون

ریاضی
رحیمی رضوان

رحیمی رضوان

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

3سال کانونی / 84 آزمون

ریاضی
حسین پناهی پریسا

حسین پناهی پریسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

5سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
بازگیر فاطمه

بازگیر فاطمه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي لرستان -خرم اباد | شهريه پرداز-نيمسال دوم

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
سهرابی آتنا

سهرابی آتنا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه

4سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
قاسمی ثنا

قاسمی ثنا

تکنولوژي پرتوشناسي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
رضوی سیدمهدی

رضوی سیدمهدی

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 83 آزمون

تجربی
امانی هدیکا

امانی هدیکا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 81 آزمون

زبان
بخشی چناری شایان

بخشی چناری شایان

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه

3سال کانونی / 80 آزمون

تجربی
حیدری زاده پویا

حیدری زاده پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
کاظمی کیله گلان کارو

کاظمی کیله گلان کارو

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه2

2سال کانونی / 79 آزمون

انسانی
فهری پویا

فهری پویا

مهندسي پزشکي|دانشگاه صنعتي همدان | محروم-بومي کردستان

4سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
عزیزی پردیس

عزیزی پردیس

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 79 آزمون

تجربی
اسفندیاری محمد فردین

اسفندیاری محمد فردین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 79 آزمون

ریاضی
حیدری روژینا

حیدری روژینا

اقتصاد|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 78 آزمون

انسانی
میرزایی پرهام

میرزایی پرهام

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | روزانه-نيمسال دوم

4سال کانونی / 78 آزمون

تجربی
حسامی کارو

حسامی کارو

پزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدتهران پزشکي | خودگردان دانشگاه آزاد-نيمسال اول

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
ایوبی هدیه

ایوبی هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايلام | شهريه پرداز

3سال کانونی / 77 آزمون

تجربی
خرم هدیه

خرم هدیه

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
محمدی پرنیان

محمدی پرنیان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 76 آزمون

تجربی
رنجبری شاهین

رنجبری شاهین

اموزش تربيت بدني|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
ملکی سهند

ملکی سهند

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سنندج ناحيه 2

3سال کانونی / 75 آزمون

ریاضی
حاجی ویسی نازیلا

حاجی ویسی نازیلا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

2سال کانونی / 75 آزمون

انسانی
دباخی محمدناجی

دباخی محمدناجی

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
نعیمی آریا

نعیمی آریا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

4سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
حیدری آیدا

حیدری آیدا

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدباهنرهمدان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سقز

3سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
اسفندیاری علیرضا

اسفندیاری علیرضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

3سال کانونی / 74 آزمون

تجربی
احمدی مهداد

احمدی مهداد

مهندسي نفت|دانشگاه خليج فارس -بوشهر | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

ریاضی
همایون پور صدف

همایون پور صدف

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

4سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
محمودی متین

محمودی متین

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 73 آزمون

تجربی
گنجی سروش

گنجی سروش

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت کامياران

2سال کانونی / 72 آزمون

ریاضی
محمودی آراد

محمودی آراد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي ابادان | شهريه پرداز

3سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
آین آیدا

آین آیدا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 72 آزمون

تجربی
پروین کژان

پروین کژان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

3سال کانونی / 71 آزمون

تجربی
عزیزیان خانقاه پارمیدا

عزیزیان خانقاه پارمیدا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه اروميه | روزانه

3سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
محمدی پارسا

محمدی پارسا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

4سال کانونی / 69 آزمون

تجربی
یوسفی فائزه

یوسفی فائزه

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 69 آزمون

انسانی
خدامرادپور اردوان

خدامرادپور اردوان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
شیخ احمدی صنعان

شیخ احمدی صنعان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
میهمی الهه

میهمی الهه

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

زبان
مرادی آرا

مرادی آرا

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي کاشان | روزانه

2سال کانونی / 68 آزمون

تجربی
عبدی آراس

عبدی آراس

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 68 آزمون

ریاضی
محمدپور کیارش

محمدپور کیارش

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
برازنده اصل زانا

برازنده اصل زانا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 67 آزمون

تجربی
میرزایی فرزاد

میرزایی فرزاد

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سنندج ناحيه 1

2سال کانونی / 67 آزمون

ریاضی
زندکریمی مبین

زندکریمی مبین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت سرواباد

2سال کانونی / 66 آزمون

تجربی
مالک محمد

مالک محمد

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه1

2سال کانونی / 65 آزمون

انسانی
کاکی مائده

کاکی مائده

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | شبانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 65 آزمون

تجربی
برفی مبین

برفی مبین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
احمدی نیاز ادیب

احمدی نیاز ادیب

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
ساعدی سهند

ساعدی سهند

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
میرزائی ثنا

میرزائی ثنا

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 64 آزمون

ریاضی
خاوریان هلیا

خاوریان هلیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
بهاری آرمین

بهاری آرمین

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه ازاداسلامي واحدسنندج | دانشگاه ازاد

6سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
کرمی ریحانه

کرمی ریحانه

مهندسي بهداشت محيط|دانشکده علوم پزشکي مراغه | روزانه

1سال کانونی / 64 آزمون

تجربی
صادقی صباح

صادقی صباح

اموزش زبان وادبيات فارسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه2

3سال کانونی / 63 آزمون

انسانی
قادری محمدفواد

قادری محمدفواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
ساعدی سارینا

ساعدی سارینا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان-محل خدمت بانه

2سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
مرادی رامیار

مرادی رامیار

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 1

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
محمودی کارو

محمودی کارو

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 63 آزمون

تجربی
عبدالحکیمی داود

عبدالحکیمی داود

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 62 آزمون

انسانی
ملاقدیمی پارسا

ملاقدیمی پارسا

مهندسي موادومتالورژي|دانشگاه تهران | روزانه

3سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
صادقی سیدآرین

صادقی سیدآرین

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اصفهان | روزانه

2سال کانونی / 61 آزمون

ریاضی
نیازی امیررضا

نیازی امیررضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
خاتمی سیده ملیکا

خاتمی سیده ملیکا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 60 آزمون

تجربی
ربانی مرجان

ربانی مرجان

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 60 آزمون

انسانی
دولتی بیتا

دولتی بیتا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

زبان
توشیح هانیا

توشیح هانیا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت دهگلان

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
بیگلری میدیا

بیگلری میدیا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه1

2سال کانونی / 59 آزمون

انسانی
یزدان پناه دیار

یزدان پناه دیار

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
حسینی سیده نیوشا

حسینی سیده نیوشا

مامايي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
ورمزیار ماهان

ورمزیار ماهان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 59 آزمون

ریاضی
امانی آرمین

امانی آرمین

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

2سال کانونی / 58 آزمون

ریاضی
کریمی تارا

کریمی تارا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 58 آزمون

تجربی
کریمیان شینا

کریمیان شینا

دندانپزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
ازهاری ژوان

ازهاری ژوان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 57 آزمون

انسانی
مخدومی نرگس

مخدومی نرگس

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

4سال کانونی / 57 آزمون

تجربی
مظفری کرد ژوان

مظفری کرد ژوان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 56 آزمون

زبان
منصوری بیتا

منصوری بیتا

اموزش زيست شناسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سنندج ناحيه 1

1سال کانونی / 56 آزمون

تجربی
نقشبندی سیده زیلان

نقشبندی سیده زیلان

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 56 آزمون

انسانی
قاسمیان کیمیا

قاسمیان کیمیا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
الهامی فرد سپهر

الهامی فرد سپهر

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

6سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
اصلانی شیما

اصلانی شیما

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 55 آزمون

تجربی
امینی حمید

امینی حمید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 54 آزمون

ریاضی
آزموده اردلان نایاب

آزموده اردلان نایاب

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
نورانی پور آریا

نورانی پور آریا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 53 آزمون

تجربی
میرزائی امیرحسین

میرزائی امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 53 آزمون

زبان
دولتی روزبه

دولتی روزبه

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | شبانه

2سال کانونی / 52 آزمون

زبان
حبیبی محمدکامیار

حبیبی محمدکامیار

مردم شناسي|دانشگاه تهران | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
کهنگی هستی

کهنگی هستی

گرافيک|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 52 آزمون

هنر
امجدی علی آباد کاوان

امجدی علی آباد کاوان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
حسینی کانی

حسینی کانی

زبان وادبيات عربي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ارکان پیام

ارکان پیام

جامعه شناسي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 52 آزمون

انسانی
ابراهیمی سید عبدالرحمن

ابراهیمی سید عبدالرحمن

فوريتهاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 52 آزمون

تجربی
صنعتی انوشیروان

صنعتی انوشیروان

مهندسي مکانيک|دانشگاه تربيت دبيرشهيدرجايي -تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت زيويه

1سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
رضایی وحید

رضایی وحید

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت بيجار

1سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
صلواتی پریا

صلواتی پریا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 51 آزمون

انسانی
اسدی ماهان

اسدی ماهان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

3سال کانونی / 51 آزمون

تجربی
منصوری محمددانیال

منصوری محمددانیال

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 51 آزمون

ریاضی
سدری محمدپارسا

سدری محمدپارسا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

زبان
حسام شریعتی کوروش

حسام شریعتی کوروش

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

4سال کانونی / 50 آزمون

ریاضی
یوسفی پارسا

یوسفی پارسا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
زندی یاسمن

زندی یاسمن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
ویسانی مبین

ویسانی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانی میعاد

رحمانی میعاد

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 50 آزمون

تجربی
رحمانی تسکین

رحمانی تسکین

راهنمايي ومشاوره|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
خالدیان حمیدرضا

خالدیان حمیدرضا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
اابراهیم پور هورام

اابراهیم پور هورام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زمان سوران

زمان سوران

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
جواهری عرفان

جواهری عرفان

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدرجايي اروميه | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه2

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
ساعد ویان

ساعد ویان

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
فعله گری رضا

فعله گری رضا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | روزانه-نيمسال دوم

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
علی پناه مدیا

علی پناه مدیا

دکتراي عمومي دامپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | محروم-بومي کردستان

2سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
زندی اسرا

زندی اسرا

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 49 آزمون

انسانی
نجفی پارسا

نجفی پارسا

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه اميني تبريز | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت سنندج ناحيه2

3سال کانونی / 48 آزمون

هنر
محبی بهار

محبی بهار

ادبيات نمايشي|دانشگاه هنرشيراز | روزانه

1سال کانونی / 48 آزمون

هنر
کریمی آریان

کریمی آریان

مهندسي عمران|دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
محمدپناه سروش

محمدپناه سروش

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
ظاهری پارسا

ظاهری پارسا

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 48 آزمون

ریاضی
جواهری متین

جواهری متین

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 48 آزمون

تجربی
خلیلی بوکانی آرتین

خلیلی بوکانی آرتین

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال اول

2سال کانونی / 47 آزمون

تجربی
وارسته نژاد راشد

وارسته نژاد راشد

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدمدرس سنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت موچش

2سال کانونی / 47 آزمون

انسانی
جهانبخش خلیفه محمد

جهانبخش خلیفه محمد

روانشناسي|دانشگاه شيراز | روزانه

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
خسرویانی سارو

خسرویانی سارو

مهندسي انرژي|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 47 آزمون

ریاضی
آراسته آرش

آراسته آرش

علوم کامپيوتر|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | پرديس خودگردان

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
کرباسچی پرهام

کرباسچی پرهام

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
راه دوست فرنود

راه دوست فرنود

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

5سال کانونی / 46 آزمون

ریاضی
قمری پرهام

قمری پرهام

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت کراني

2سال کانونی / 45 آزمون

زبان
محمدی ساغر

محمدی ساغر

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 45 آزمون

تجربی
حسینی رامیار

حسینی رامیار

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اميرکبير-تهران | روزانه

2سال کانونی / 44 آزمون

ریاضی
علیرضائی هلیا

علیرضائی هلیا

علوم ازمايشگاهي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

تجربی
ایوبی روژان

ایوبی روژان

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 43 آزمون

انسانی
رستمی پریناز

رستمی پریناز

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

انسانی
عبدالله پور احمد

عبدالله پور احمد

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 42 آزمون

ریاضی
محمدزاده پویا

محمدزاده پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال اول

2سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ویسی مهسا

ویسی مهسا

فيزيوتراپي|دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي تهران /رشته‌هاي پزشکي / | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
ملائی مبین

ملائی مبین

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
عارضی محمدشایان

عارضی محمدشایان

روزنامه نگاري|دانشگاه علامه طباطبايي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

انسانی
خلیچیانی سایان

خلیچیانی سایان

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

تجربی
گویلی کیلانه نارین

گویلی کیلانه نارین

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 41 آزمون

ریاضی
نجم الدینی آریو

نجم الدینی آریو

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي تبريز | روزانه-نيمسال اول

4سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نادری کروندان سروش

نادری کروندان سروش

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس علامه طباطبائي اردبيل | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت ديواندره

2سال کانونی / 40 آزمون

زبان
سبحانی ادیب

سبحانی ادیب

داروسازي|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
فلاح سروه

فلاح سروه

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
زندی محمدجاوید

زندی محمدجاوید

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه صنعتي کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
یوسفی مبین

یوسفی مبین

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
حسینی سیده مبینا

حسینی سیده مبینا

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 40 آزمون

ریاضی
بهمنی کیمیا

بهمنی کیمیا

مهندسي گياهپزشکي|دانشگاه رازي -کرمانشاه | شبانه

2سال کانونی / 40 آزمون

تجربی
نظری متین

نظری متین

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
کریمی کارو

کریمی کارو

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

ریاضی
زندی الی پینک ادیب

زندی الی پینک ادیب

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي بهبهان | روزانه

1سال کانونی / 39 آزمون

تجربی
علی یاری ارشیا

علی یاری ارشیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
شریفی مریم

شریفی مریم

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 38 آزمون

ریاضی
عباس پور آیدا

عباس پور آیدا

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
صلواتی غزل

صلواتی غزل

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

2سال کانونی / 38 آزمون

تجربی
منتشو مائده

منتشو مائده

اموزش رياضي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سنندج ناحيه 2

2سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
مریوانی پارسا

مریوانی پارسا

ساخت پروتزهاي دنداني|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز

2سال کانونی / 37 آزمون

تجربی
فردوس اردلان کیانا

فردوس اردلان کیانا

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حمیدی ساهره

حمیدی ساهره

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 37 آزمون

ریاضی
حبیبی کیمیا

حبیبی کیمیا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
کنعانی ژینو

کنعانی ژینو

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 36 آزمون

ریاضی
علیمرادی کیهان

علیمرادی کیهان

روانشناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
صالحی شاهو

صالحی شاهو

فناوري اطلاعات سلامت|دانشگاه علوم پزشکي مازندران -ساري | روزانه

2سال کانونی / 36 آزمون

تجربی
عجم معصومه

عجم معصومه

تلويزيون وهنرهاي ديجيتالي|دانشگاه دامغان | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

هنر
عزیزی ماردین

عزیزی ماردین

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 35 آزمون

انسانی
حسینی سیده آتنا

حسینی سیده آتنا

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

انسانی
علایی آخکند آیدا

علایی آخکند آیدا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه ملاير | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

زبان
محمودیان مبین

محمودیان مبین

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
کریمی علیرضا

کریمی علیرضا

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
منصوری محمد

منصوری محمد

هوشبري|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
یدی متوسل نسا

یدی متوسل نسا

مهندسي نساجي|دانشگاه گيلان -رشت | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

ریاضی
شریفی سیده رومینا

شریفی سیده رومینا

بهداشت عمومي|دانشکده علوم پزشکي اسداباد | روزانه

2سال کانونی / 34 آزمون

تجربی
امامی آلان

امامی آلان

مهندسي معماري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
مجیدی کاویان

مجیدی کاویان

اقتصاد|دانشگاه شهيدبهشتي -تهران | روزانه

2سال کانونی / 33 آزمون

تجربی
شریعتی آریان

شریعتی آریان

علوم کامپيوتر|دانشگاه علم وفناوري مازندران -بهشهر | روزانه

3سال کانونی / 33 آزمون

ریاضی
محمدی پویا

محمدی پویا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي ايران | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
ثروت یاری مهرانا

ثروت یاری مهرانا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
علی پناه سهیلا

علی پناه سهیلا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت سريش آباد

1سال کانونی / 32 آزمون

تجربی
زارعی مبین

زارعی مبین

اقتصاد|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 32 آزمون

انسانی
حسینی سیده آرینا

حسینی سیده آرینا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان- محل خدمت سنندج ناحيه 1

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
امانی حدیث

امانی حدیث

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 31 آزمون

ریاضی
رادپور هورام

رادپور هورام

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 31 آزمون

انسانی
منصوری مهران

منصوری مهران

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال دوم

3سال کانونی / 31 آزمون

تجربی
ثابتی مریم

ثابتی مریم

مهندسي معماري|دانشگاه علم وصنعت ايران -تهران | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
کمالی روژان

کمالی روژان

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس فاطمه الزهرا/س /زنجان | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان-محل خدمت موچش

1سال کانونی / 30 آزمون

زبان
مرادی رزا

مرادی رزا

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 30 آزمون

انسانی
ایوبی راد امیرحسین

ایوبی راد امیرحسین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه تبريز | شبانه

2سال کانونی / 29 آزمون

زبان
محمدی عیسی آباد محمد

محمدی عیسی آباد محمد

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي پسران شماره دوتهران -شهيدشمسي پور | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
آسی شکیلا

آسی شکیلا

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 29 آزمون

انسانی
قادری عسل

قادری عسل

مهندسي بهداشت حرفه اي وايمني کار|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 29 آزمون

تجربی
محمدی زانا

محمدی زانا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
حمیدی حدیث

حمیدی حدیث

مهندسي صنايع|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
رحمانی نشاط

رحمانی نشاط

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 28 آزمون

ریاضی
ناصری خاطره

ناصری خاطره

تکنولوژي اتاق عمل|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 28 آزمون

تجربی
مینایی یاسین

مینایی یاسین

مشاوره|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رهنمون پوریا

رهنمون پوریا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
مفاخری سرور

مفاخری سرور

زبان وادبيات فارسي|دانشگاه بوعلي سينا-همدان | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
خانی سیوان

خانی سیوان

کارداني فوريت‌هاي پزشکي پيش بيمارستاني|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
حسن زاده سما

حسن زاده سما

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 27 آزمون

ریاضی
قربانی شاهین

قربانی شاهین

علوم ورزشي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

انسانی
رشادت فربد

رشادت فربد

مهندسي توليدوژنتيک گياهي|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
محمدی محمدسینا

محمدی محمدسینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شریفی بهراد

شریفی بهراد

پرستاري|دانشکده علوم پزشکي اسفراين | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یونسی محمدعرفان

یونسی محمدعرفان

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
صفایی هژیر

صفایی هژیر

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي همدان | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
یوسفی ژونا

یوسفی ژونا

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 26 آزمون

ریاضی
شاه حسینی فاطمه زهرا

شاه حسینی فاطمه زهرا

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز

1سال کانونی / 26 آزمون

تجربی
رستم گرجی ارغوان

رستم گرجی ارغوان

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
جعفری علیرضا

جعفری علیرضا

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 25 آزمون

انسانی
وزیری آروین

وزیری آروین

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه اروميه | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

زبان
رحمانی مبین

رحمانی مبین

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
احمدی پارسا

احمدی پارسا

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
مرادیان ناصح

مرادیان ناصح

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

3سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
صالحی الیا

صالحی الیا

حسابداري|اموزشکده فني وحرفه اي دختران سنندج | شبانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 24 آزمون

انسانی
یوسفی زانا

یوسفی زانا

اموزش زبان انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 23 آزمون

زبان
شریعتی فرهام

شریعتی فرهام

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 23 آزمون

ریاضی
زندی پرهام

زندی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 22 آزمون

تجربی
فیضی سوما

فیضی سوما

مهندسي معماري|دانشگاه تبريز | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
خداپناه مهدی

خداپناه مهدی

مهندسي پزشکي|دانشگاه تبريز | شبانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
ابراهیمیان هورام

ابراهیمیان هورام

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 22 آزمون

ریاضی
روحانی آراز

روحانی آراز

نوازندگي موسيقي ايراني|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

هنر
بهرامی حنان

بهرامی حنان

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي دزفول | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
حاجی حسنی روژینا

حاجی حسنی روژینا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
ابراهیمی پریا

ابراهیمی پریا

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

انسانی
خادمی زهرا

خادمی زهرا

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت قروه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
قادرمرزی نوید

قادرمرزی نوید

تکنولوژي پرتودرماني|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | روزانه

2سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
امینی محمدصدرا

امینی محمدصدرا

حسابداري|دانشگاه لرستان -خرم اباد | روزانه

1سال کانونی / 21 آزمون

تجربی
سبحانی آریان

سبحانی آریان

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي شهيدبهشتي | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
حبیبی آرزو

حبیبی آرزو

فقه شافعي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

انسانی
دائی چین سینا

دائی چین سینا

شيمي کاربردي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 20 آزمون

تجربی
شهبازی روژین

شهبازی روژین

مهندسي عمران|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
کرمی کیان

کرمی کیان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه هنراسلامي تبريز | روزانه-نيمسال اول

1سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
حسینی سیده راضیه

حسینی سیده راضیه

زيست شناسي جانوري|دانشگاه خوارزمي -تهران | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
امامی زهرا

امامی زهرا

علوم کامپيوتر|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

2سال کانونی / 19 آزمون

ریاضی
جوانمردان مدیا

جوانمردان مدیا

زيست فناوري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
شهابی پرهام

شهابی پرهام

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کردستان -سنندج | شهريه پرداز-نيمسال دوم

1سال کانونی / 18 آزمون

تجربی
حسینی زانا

حسینی زانا

مهندسي مکانيک|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 18 آزمون

ریاضی
محمودی هانا

محمودی هانا

بازيگري|دانشگاه هنر | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

هنر
اسمعیلی آلا

اسمعیلی آلا

مهندسي مکانيک|دانشگاه صنعتي اروميه | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

ریاضی
یوسفی نازنین

یوسفی نازنین

علوم ازمايشگاهي دامپزشکي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 17 آزمون

تجربی
پایزدان تارا

پایزدان تارا

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت موچش

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مرادی سمیه

مرادی سمیه

جامعه شناسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مسرور آریا

مسرور آریا

علوم ورزشي|دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل | روزانه

1سال کانونی / 16 آزمون

انسانی
مومنی رزا

مومنی رزا

اقتصاد|دانشگاه رازي -کرمانشاه | روزانه

1سال کانونی / 15 آزمون

انسانی
نیازی آریانا

نیازی آریانا

مهندسي ماشين‌هاي صنايع غذايي|دانشگاه کردستان -سنندج | محروم-بومي کردستان

1سال کانونی / 15 آزمون

ریاضی
عبدی پو راشد

عبدی پو راشد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي کرمانشاه | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 14 آزمون

تجربی
احمدیان تینا

احمدیان تینا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
فرجی کوثر

فرجی کوثر

مديريت بازرگاني|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
عبدی محمدآرام

عبدی محمدآرام

مهندسي نفت|دانشگاه صنعت نفت | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
موسوی سیدعلی

موسوی سیدعلی

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
زیباکردار محمدشکیب

زیباکردار محمدشکیب

مهندسي صنايع|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
دوشابی مهنا

دوشابی مهنا

جغرافيا|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

انسانی
کریمی رزگار

کریمی رزگار

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 14 آزمون

ریاضی
ویسی پور رضا

ویسی پور رضا

تاريخ|دانشگاه تهران | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
حسین پناهی تازه آباد اسرا

حسین پناهی تازه آباد اسرا

مهندسي کامپيوتر|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
طهماسبی کانی

طهماسبی کانی

حقوق|دانشگاه کردستان -سنندج | شبانه

1سال کانونی / 13 آزمون

انسانی
دهقانی موراشین

دهقانی موراشین

مهندسي معدن|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 13 آزمون

ریاضی
چراغ زاد محمدشکور

چراغ زاد محمدشکور

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي قزوين | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
محمدی نور امیرحسین

محمدی نور امیرحسین

مهندسي برق|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 12 آزمون

ریاضی
باقریان سیدمحسن

باقریان سیدمحسن

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تربت حيدريه | شهريه پرداز

1سال کانونی / 12 آزمون

تجربی
کریمی روژان

کریمی روژان

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس بنت الهدي صدرسنندج | فرهنگيان - آزاد-بومي کردستان - محل خدمت ديواندره

1سال کانونی / 11 آزمون

انسانی
زارعی ماهان

زارعی ماهان

مهندسي شهرسازي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 9 آزمون

ریاضی
صحرائی مهرداد

صحرائی مهرداد

هوشبري|دانشکده علوم پزشکي خمين | روزانه

1سال کانونی / 8 آزمون

تجربی
بهرامی اوین

بهرامی اوین

مهندسي شيمي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

ریاضی
نوری آذر فرهان

نوری آذر فرهان

حسابداري|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 7 آزمون

تجربی
حاجی میرزائی صبا

حاجی میرزائی صبا

زبان وادبيات انگليسي|دانشگاه کردستان -سنندج | روزانه

1سال کانونی / 5 آزمون

زبان
3/25/2023 8:37:47 PM