راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راميان


صادقلو زهرا

صادقلو زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
خورسندی علی سینا

خورسندی علی سینا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
صادقلو یاسین

صادقلو یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت کردکوي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
6/8/2023 11:14:35 AM
Menu