راميان

قبولی های کنکور سراسری سال 100 شهر راميان

خراسانی جامه شوران محمدجواد

خراسانی جامه شوران محمدجواد

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي بابل | روزانه

7سال کانونی / 103 آزمون

تجربی
بای فاطمه

بای فاطمه

اموزش الهيات|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت علي آباد

4سال کانونی / 76 آزمون

انسانی
خورسندی محمدصدرا

خورسندی محمدصدرا

پزشکي|دانشگاه علوم پزشکي مشهد | شهريه پرداز-نيمسال دوم-محل تحصيل پرديس خودگردان

3سال کانونی / 75 آزمون

تجربی
هدایتی کرد آیناز

هدایتی کرد آیناز

اموزش علوم اجتماعي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس نسيبه تهران | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت گرگان

4سال کانونی / 74 آزمون

انسانی
یازرلو محدثه

یازرلو محدثه

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس امام خميني /ره /گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت آزادشهر

2سال کانونی / 71 آزمون

انسانی
صیادی مریم

صیادی مریم

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 70 آزمون

تجربی
صادقلو امین

صادقلو امین

مهندسي بهداشت محيط|دانشگاه علوم پزشکي سمنان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 59 آزمون

تجربی
صادقلو زهرا

صادقلو زهرا

مهندسي برق|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 55 آزمون

ریاضی
سعیدی رامیانی محمدمهدی

سعیدی رامیانی محمدمهدی

امورتربيتي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان - محل خدمت گميشان

4سال کانونی / 53 آزمون

انسانی
یازرلو مبینا

یازرلو مبینا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال اول

3سال کانونی / 49 آزمون

تجربی
خورسندی علی سینا

خورسندی علی سینا

مهندسي هوافضا|دانشگاه صنعتي شريف -تهران | روزانه

2سال کانونی / 45 آزمون

ریاضی
غلامی فاطمه

غلامی فاطمه

علوم کامپيوتر|دانشگاه گلستان -گرگان | روزانه

2سال کانونی / 30 آزمون

ریاضی
بای زهرا

بای زهرا

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي تهران | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 27 آزمون

تجربی
صادقلو یاسین

صادقلو یاسین

اموزش ابتدايي|دانشگاه فرهنگيان -پرديس ايت اله خامنه اي گرگان | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان- محل خدمت کردکوي

2سال کانونی / 24 آزمون

ریاضی
انصاری صالح

انصاری صالح

پرستاري|دانشگاه علوم پزشکي گلستان -گرگان | روزانه-نيمسال دوم

1سال کانونی / 19 آزمون

تجربی
وفایی فاطمه

وفایی فاطمه

اموزش هنر|دانشگاه فرهنگيان -پرديس شهيدهاشمي نژادمشهد | فرهنگيان - آزاد-بومي گلستان-محل خدمت مراوه تپه

1سال کانونی / 9 آزمون

هنر
3/23/2023 10:17:59 PM